Občni zbor DMFA Slovenije bo v četrtek, 14. 3. 2024

Spoštovane članice in člani DMFA Slovenije. Ponovno vljudno vabljeni na občni zbor DMFA Slovenije v četrtek, 14. marca 2024 ob 18:00 v Vidavovi predavalnici na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani (Jadranska ulica 21, 2. nadstropje). Hkrati vas vabimo, da se udeležite še drugih dogodkov ob mednarodnem dnevu matematike v soorganizaciji UL FMF in DMFA Slovenije:

10:00 – 12:00 Dan števila Pi na UL FMF (tekmovanje v recitiranju števila Pi, tekmovanje v peki Pit , delavnice in poskusi iz matematike, fizike in astronomije za mlade in učitelje)

17:00 – 18:00 Poljudno predavanje "Pouk s ščepcem umetne inteligence", dr. Ajda Pretnar Žagar

18:00 – 19:30 Občni zbor DMFA Slovenije

Predlog dnevnega reda občnega zbora:

  1. Imenovanje delovnega predsedstva
  2. Poročila o delu društva v letu 2023
  3. Finančno poročilo 2023 in finančni načrt 2024
  4. Pobude in predlogi članov*
  5. Volitve predsednika/predsednice in članov Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča DMFA Slovenije za mandatno obdobje od 1.9.2024 do 31.8.2026**
  6. Razno

* Pobude in predloge lahko člani in članice izrazite ustno na občnem zboru ali pa jih pošljete v pisni obliki na naslov tajnik@dmfa.si do 13.3.2024.

** Voljene funkcije v Upravnem odboru DMFA Slovenije so: predsednik društva, podpredsednik društva in tajnik društva, predsedniki znanstvenih odborov (Slovenski odbor za matematiko, Slovenski odbor za fiziko, Slovenski odbor za astronomijo), tajniki stalnih komisij DMFA Slovenije (za popularizacijo matematike v OŠ, za popularizacijo matematike v SŠ, za popularizacijo fizike v OŠ, za popularizacijo fizike v SŠ, za popularizacijo astronomije, za pedagoško in založniško dejavnost, za mednarodni matematični kenguru, za informacijsko tehnologijo, za upravne in administrativne zadeve), ter predstavnika Odbora za ženske in Študentske sekcije DMFA Slovenije. Občni zbor izvoli tudi 3 člane Nadzornega odbora in 3 člane Častnega razsodišča.

Kandidati za voljene funkcije morajo biti članice oziroma člani DMFA Slovenije, predlaga jih lahko vsak član ali skupina članov DMFA Slovenije (s soglasjem kandidata). Za izpostavljene funkcije (predsednik društva in predsedniki odborov) se priporoča pisno izražena podpora večje skupine članov, ki delujejo na relevantnem področju. Predloge s kratko predstavitvijo in osebnimi podatki predlaganih kandidatov pošljite do 1.3.2024 na naslov tajnik@dmfa.si. Za dodatna pojasnila se obrnite na predsednika DMFA Slovenije, prof. dr. Primoža Potočnika, ali druge člane Upravnega odbora.

Ob letošnjem občnem zboru Društva DMFA Slovenije smo pripravili tudi poljudno predavanje dr. Ajde Pretnar Žagar na temo umetne inteligence pri pouku in raziskovanju. S tem predavanjem tudi pričenjamo serijo poljudnih predavanj, ki jih bomo ob podpori diamantnega sponzorja DMFA Slovenije, Zavarovalno skupino Sava, v naslednjih mesecih pripravljali v različnih učnih in raziskovalnih središčih v Sloveniji. Tokratno predavanje je še posebej zanimivo za učitelje in visokošolske predavatelje, dostopno pa bo tudi dijakom in seveda študentom. Prav vsi toplo vabljeni!

Dr. Ajda Pretnar Žagar: Pouk s ščepcem umetne inteligence
Četrtek, 14. marec, ob 17:00, Vidavova predavalnica UL FMF (Jadranska 21, 2. nadstropje)

Povzetek: Umetna inteligenca se danes skriva že za vsakim vogalom, ampak za večino je še vedno črna škatla, za katero ni jasno, kako deluje. Nova tehnologija ne sme služiti temu, da z manj truda učimo tako kot prej, temveč mora obogatiti poučevanje z novimi pristopi. Z umetno inteligenco in analizo podatkov lahko marsikatero temo obravnavamo tako, da učenci sami odkrivajo dejstva ob raziskovanju primerno pripravljenih podatkov. Tako lahko z analizo distribucij priimkov po Sloveniji ali morfemov v narečnih skupinah ponavljajo geografijo Slovenije, z analizo velikosti evropskih mest pa se spomnijo, kdaj so Španijo obiskali Arabci in kdaj se je pričela industrijska revolucija. Ali pa si podatke sestavijo kar sami - ob naravnoslovnem dnevu v živalskem vrtu ali pa ob skupinskem razločevanju med deltoidi in paralelogrami.

Predavateljica dr. Ajda Pretnar Žagar je raziskovalka na Fakulteti za računalništvo Univerze v Ljubljani ter na Inštitutu za novejšo zgodovino. Je del ekipe, ki razvija Orange, prostodostopni program za podatkovno analitko. Z njim je poučevala že na več kot 50 delavnicah in tečajih. Trenutno predava rudarjenje besedil na magistrskem programu xAIM – razložljiva umetna inteligenca v medicini. Zanima jo povezovanje družboslovja in humanistike z naravoslovjem, zlasti z metodološkega vidika. Ukvarja se z računsko antropologijo, antropologijo dela ter rudarjenjem besedil.