Redni občni zbor DMFA Slovenije z volitvami bo 14. marca 2024

Spoštovane članice in člani DMFA Slovenije. Vljudno vabljeni na redni občni zbor DMFA Slovenije, ki bo potekal v četrtek, 14. marca 2024 ob 18:00 v Vidavovi predavalnici na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Ob občnem zboru bo predvidoma potekal tudi spremljevalni program (vabljeno poljudno predavanje), natančnejše informacije bodo objavljene na spletni strani www.dmfa.si najkasneje do 7. 3. 2024.

Predlog dnevnega reda občnega zbora je:

  1. Imenovanje delovnega predsedstva
  2. Poročila o delu društva v letu 2023
  3. Finančno poročilo 2023 in finančni načrt 2024
  4. Pobude in predlogi članov*
  5. Volitve predsednika/predsednice in članov Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča DMFA Slovenije za mandatno obdobje od 1.9.2024 do 31.8.2026**
  6. Razno

* Pobude in predloge lahko člani in članice izrazite ustno na občnem zboru ali pa jih pošljete v pisni obliki na naslov tajnik@dmfa.si do 13.3.2024.

** Voljene funkcije v Upravnem odboru DMFA Slovenije so: predsednik društva, podpredsednik društva in tajnik društva, predsedniki znanstvenih odborov (Slovenski odbor za matematiko, Slovenski odbor za fiziko, Slovenski odbor za astronomijo), tajniki stalnih komisij DMFA Slovenije (za popularizacijo matematike v OŠ, za popularizacijo matematike v SŠ, za popularizacijo fizike v OŠ, za popularizacijo fizike v SŠ, za popularizacijo astronomije, za pedagoško in založniško dejavnost, za mednarodni matematični kenguru, za informacijsko tehnologijo, za upravne in administrativne zadeve), ter predstavnika Odbora za ženske in Študentske sekcije DMFA Slovenije. Občni zbor izvoli tudi 3 člane Nadzornega odbora in 3 člane Častnega razsodišča.

Kandidati za voljene funkcije morajo biti članice oziroma člani DMFA Slovenije, predlaga jih lahko vsak član ali skupina članov DMFA Slovenije (s soglasjem kandidata). Za izpostavljene funkcije (predsednik društva in predsedniki odborov) se priporoča pisno izražena podpora večje skupine članov, ki delujejo na relevantnem področju. Predloge s kratko predstavitvijo in osebnimi podatki predlaganih kandidatov pošljite do 1.3.2024 na naslov tajnik@dmfa.si. Za dodatna pojasnila se obrnite na predsednika DMFA Slovenije, prof. dr. Primoža Potočnika, ali druge člane Upravnega odbora.