Prejemniki priznanj DMFA Slovenije

DMFA Slovenije že od leta 1968 podeljuje društvena priznanja z namenom promocije uspešnega strokovnega in pedagoškega dela posameznikov ali ustanov na področjih matematike, fizike in astronomije. Priznanja so bila sprva namenjena predvsem uspešnim osnovnošolskim in srednješolskim pedagogom, skozi čas pa je bil pravilnik nekajkrat spremenjen, nazadnje leta 2018. Veljavni pravilnik predvideva podelitev priznanj posameznikom predvsem za uspešno delo z mladimi ali za strokovno dejavnost, ter posameznikom ali ustanovam za uspešno sodelovanje z Društvom.

#Prejemnik priznanjaLetoKraj podelitve
205 Jasmina Žel, OŠ Ljudski vrt, Ptuj 2023Bled
204 Soraya Sternad, upokojenka 2023Bled
203 Béla Szomi, OŠ Domžale 2023Bled
202 Boštjan Kuzman, UL PeF 2023Bled
201 Marica Kamplet, OŠ Hruševec, Šentjur 2023Bled
200 Lovro Dretnik, Gimnazija Moste 2023Bled
199 Milena Strnad, Ljubljana 2022Čatež
198 Aleš Mohorič, UL FMF 2022Čatež
197 Marjeta Kramar Fijavž, UL FGG 2022Čatež
196 Dunja Fabjan, UL FMF 2022Čatež
195 Tanja Veber, I. gimnazija v Celju 2022Čatež
194 Natalija Uršič, OŠ Toma Brejca, Kamnik 2022Čatež
193 Marija Ahčin, OŠ dr. Franceta Prešerna, Ribnica 2022Čatež
192 Franc Savnik, Brežice 2021Spletno
191 Miran Ravnjak, Gimnazija Velenje 2021Spletno
190 Renato Lukač, Gimnazija Murska Sobota 2021Spletno
189 Katja Kmetec, OŠ Prule, Ljubljana 2021Spletno
188 Metka Jemec, OŠ Josipa Plemlja, Bled 2021Spletno
187 Jakob Jurij Snoj, študent UL FMF 2020Spletno
186 Marjana Robič, II. OŠ Celje 2020Spletno
185 Janez Krušič, UL FMF 2020Spletno
184 Milena Košak, OŠ Šmihel 2020Spletno
183 Alojz Grahor, Škofijska gimnazija v Vipavi 2020Spletno
182 Sašo Strle, FMF, Univerza v Ljubljani 2019Bled
181 Jožef Senekovič, OŠ Bojana Ilicha Maribor 2019Bled
180 Margareta Obrovnik Hlačar, OŠ Louisa Adamiča, Grosuplje 2019Bled
179 Kristijan Kocbek, I. gimnazija v Celju 2019Bled
178 Andrej Guštin, VEGOVA Ljubljana 2018Dobrna
177 Andreja Grom, OŠ Otočec 2018Dobrna
176 Marta Zabret, Gimnazija in SŠ Rudolfa Maistra Kamnik 2018Dobrna
175 Zinka Muhič, OŠ Center, Novo Mesto 2017Vipava
174 Marko Jagodič, II. gimnazija Maribor 2017Vipava
173 Jana Draksler, OŠ Frana Kranjca Celje 2017Vipava
172 Bojana Dvoržak, Gimnazija Bežigrad, Ljubljana 2016Maribor
171 Zlatan Magajna, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani 2015Ljubljana
170 Bojan Golli, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani 2015Ljubljana
169 Darinka Žižek, Srednja ekonomska šola Maribor 2014Cerkno
168 Barbara Rovšek, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani 2014Cerkno
167 Boris Kham, Ljubljana 2014Cerkno
166 Lucijana Kračun Berc, Gimnazija Lava, Celje 2012Rimske Toplice
165 Tine Golež, Zavod sv. Stanislava, Ljubljana 2012Rimske Toplice
164 OŠ Dušana Bordona Koper 2010Portorož
163 Florjana Žigon, Gimnazija Bežigrad, Ljubljana 2010Portorož
162 Sonja France, Šolski center Velenje 2010Portorož
161 Mirjam Bon Klanjšček, Gimnazija Nova Gorica 2010Portorož
160 Mira Babič, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer 2010Portorož
159 Goran Iskrić, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani 2009Bled
158 Tomaž Parovel, OŠ Koper 2009Bled
157 Marko Munih, Srednja tehniška šola Koper 2008Podčetrtek
156 Peter Legiša, FMF, Univerza v Ljubljani 2008Podčetrtek
155 Zvonko Jagličić, FGG, Univerza v Ljubljani 2008Podčetrtek
154 Lidija Gornik, OŠ Zbora odposlancev, Kočevje 2008Podčetrtek
153 Gregor Dolinar, FE, Univerza v Ljubljani 2007Podčetrtek
152 Klavdija Mlinšek, OŠ Cvetka Golarja, Škofja Loka 2007Podčetrtek
151 Gregor Tarman, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani 2006Gozd Martuljek
150 Marko Špolad, Gimnazija Škofja Loka 2006Gozd Martuljek
149 Jože Polajnar, Gimnazija Škofja Loka 2006Gozd Martuljek
148 Majda Grum, upokojenka 2006Gozd Martuljek
147 Irena Drevenšek Olenik, FMF, Univerza v Ljubljani, in IJS 2006Gozd Martuljek
146 Jurij Bajc, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani 2006Gozd Martuljek
145 OŠ Vojke Šmuc Izola 2005Cerkno
144 Jelislava Sakelšek, učiteljica matematike in fizike 2005Cerkno
143 Vlasta Pospeh Fischer, I. gimnazija v Celju 2005Cerkno
142 Janko Lužnik, IMFM, Ljubljana 2005Cerkno
141 Milan Hladnik, FMF, Univerza v Ljubljani 2005Cerkno
140 Vesna Harej, OŠ Dravlje, Ljubljana 2005Cerkno
139 Renato Vouk, Srednja pomorska šola Portorož 2004Cerkno
138 Mirjana Sancin, Gimnazija Piran 2004Cerkno
137 Marko Razpet, Pedagoška fakulteta, Ljubljana 2004Cerkno
136 Rajko Đudarić, III. OŠ Celje 2004Cerkno
135 Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper-Capodistria 2003Bohinj
134 Marijan Prosen, profesor matematike in fizike 2003Bohinj
133 Marjeta Marovt, OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad 2003Bohinj
132 Dušanka Colnar, OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad 2003Bohinj
131 Nada Marčić, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana 2003Bohinj
130 Matjaž Babič, ISKRAEMECO, d.d. 2003Bohinj
129 Diomira Tkalčič, OŠ Vojke Šmuc, Izola 2002Laško
128 Milena Štuklek, OŠ Ludvika Pliberška Maribor 2002Laško
127 Alojz Robnik, I. gimnazija Celje 2002Laško
126 Dragica Kurillo, OŠ Orehek, Kranj 2002Laško
125 Marjeta Košak, Gimnazija Celje Center 2002Laško
124 Matjaž Željko, FMF, Univerza v Ljubljani 2001Kranjska Gora
123 Vitomir Babič, Splošna in strokovna gimnazija Lava Celje 2001Kranjska Gora
122 Irena Verdnik, Gimnazija Jurija Vege Idrija 2001Kranjska Gora
121 OŠ Toneta Čufarja, Ljubljana 2000Zreče
120 OŠ Ob Dravinji, Slovenske Konjice 2000Zreče
119 Jože Berk, OŠ Hudinja, Celje 2000Zreče
118 Gabrijela Selevšek, Šolski center Celje 2000Zreče
117 OŠ Vodmat, Ljubljana 1999Moravske Toplice
116 Jana Založnik, OŠ Vodmat, Ljubljana 1999Moravske Toplice
115 Andrej Kuzman, Gimnazija Velenje 1999Moravske Toplice
114 Marija Kastelic, Šolski center Celje 1999Moravske Toplice
113 OŠ Dravlje, Ljubljana 1998Lipica
112 Ivana Mulec, Ljubljana 1998Lipica
111 Marija Hočevar, OŠ Trebnje 1998Lipica
110 Darjo Felda, FE, Univerza v Ljubljani 1998Lipica
109 Ciril Dominko, Gimnazija Bežigrad, Ljubljana 1998Lipica
108 Splošna in strokovna gimnazija Lava, Celje 1997Podčetrtek
107 OŠ Šmarje pri Jelšah 1997Podčetrtek
106 OŠ Milojke Štrukelj, Nova Gorica 1997Podčetrtek
105 Ksenija Žagar, OŠ Zbora odposlancev, kočevje 1997Podčetrtek
104 Anica Trobec, Srednja kovinarska šola in Gimnazija Koper 1997Podčetrtek
103 Janko Mušič, OŠ Ob Rinži, Kočevje 1997Podčetrtek
102 Marija Marovt, Šolski center Celje 1997Podčetrtek
101 Gimnazija Bežigrad Ljubljana 1996Postojna
100 OŠ Frana Erjavca, Nova Gorica 1996Postojna
99 Adela Senegačnik, OŠ bratov Polančičev, Maribor 1996Postojna
98 Seta Oblak, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana 1996Postojna
97 Janja Medvešček, OŠ Ajdovščina 1996Postojna
96 Maja Manohin, OŠ Vodmat, Ljubljana 1996Postojna
95 Ivan Galun, Zavod RS za šolstvo, OE Maribor 1996Postojna
94 Mara Cotič, Pedagoška fakulteta, Ljubljana 1996Postojna
93 Gimnazija Koper 1995Kranjska Gora
92 Majda Šavs, II. gimnazija, Maribor 1995Kranjska Gora
91 Aleksander Potočnik, OŠ Nove fužine, Ljubljana 1995Kranjska Gora
90 Đeni Plešnik Furlanič, OŠ Janka Premrla Vojka, Koper 1995Kranjska Gora
89 Stane Pirnat, Zavod RS za šolstvo in šport, OE Celje 1995Kranjska Gora
88 Iva Oštir, OŠ Mihe Pintarja-Toleda, Velenje 1995Kranjska Gora
87 Marija Marc, OŠ Ajdovščina 1995Kranjska Gora
86 Angel Česnik, OŠ Ajdovščina 1995Kranjska Gora
85 Marija Šavor, OŠ Gustava Šiliha v Velenju 1994Ljubljana
84 Irena Rosa, OŠ Dušana Bordona, Koper 1994Ljubljana
83 Nada Razpet, Zavod RS za šolstvo in šport, Ljubljana 1994Ljubljana
82 Marija Lukšič, OŠ Center, Novo mesto 1994Ljubljana
81 Ivan Kozinc, Srednja tehnična šola Celje 1994Ljubljana
80 Vilko Domajnko, Gimnazija Bežigrad, Ljubljana 1994Ljubljana
79 Darja Žužek Delač, Srednja šola Kočevje 1993Koper
78 Miro Trampuš, Center srednjih šol, Velenje 1993Koper
77 Jože Šemrov, OŠ Milojke Štrukelj, Nova Gorica 1993Koper
76 Edela Šajna, OŠ Milojke Štrukelj, Nova Gorica 1993Koper
75 Anica Merzel, OŠ Šmihel, Novo mesto 1993Koper
74 Danica Jereb, Gimnazija Koper 1993Koper
73 Nada Širca Trunk, Zavod za šolstvo, OE Koper 1992Bled
72 Peter Prelog, Gimnazija Lava Celje 1992Bled
71 Marija Dornik, OŠ Ledina Ljubljana 1992Bled
70 Oleandra Dekleva, OŠ Pier Paolo Vergerio il Vechio, Koper 1992Bled
69 Olga Arnuš, Gimnazija Bežigrad Ljubljana 1992Bled
68 Loredana Sabaz Deranja, Koper 1991Maribor
67 Dragica Pavšek, Celje 1991Maribor
66 Nika Šilc, Celje 1990Črni Vrh nad Idrijo
65 Anton Podvršnik, Koper 1990Črni Vrh nad Idrijo
64 Izidor Hafner, Ljubljana 1990Črni Vrh nad Idrijo
63 Ivanka Zajc, Nova Gorica 1989Nova Gorica
62 Marija Boštjančič, Ajdovščina 1989Nova Gorica
61 Stanislav Zazula, Portorož 1988Gozd Martuljek
60 France Plevnik, Ljubljana 1988Gozd Martuljek
59 Darka Hvastija, Ljubljana 1988Gozd Martuljek
58 Zora Gomilšček, Nova Gorica 1988Gozd Martuljek
57 Miha Štalec, Ljubljana 1987Topolšica
56 Terezija Draginc, Črnomelj 1987Topolšica
55 Anita Fakin, Nova Gorica 1985Škofja Loka
54 Davorin Tomažič, Ljubljana 1983Cerkno
53 Eda Okretič-Salmič, Koper 1983Cerkno
52 Rado Torkar, Ljubljana 1982Čateške toplice
51 Sonja Plevnik, Ljubljana 1981Bled
50 Jerica Lorger, Maribor 1981Bled
49 Milena Kožar, Koper 1981Bled
48 Mirko Cvahte, Maribor 1981Bled
47 Zlatko Bradač, Maribor 1980Postojna
46 Aljoša Žerjal, Koper 1979Velenje
45 Rozika Panjan, Ljubljana 1979Velenje
44 Štefanija Miloševič, Maribor 1978Radenci
43 Jožica Dolenšek, Celje 1978Radenci
42 Marica Abrahamsberg, Nova Gorica 1978Radenci
41 Matilda Lenarčič, Ljubljana 1977Bovec
40 Alojz Krumberger, Tolmin 1977Bovec
39 Miro Bornšek, Izola 1977Bovec
38 Ivana Žunič, Črnomelj 1976Portorož
37 Anita Zornada, Izola 1976Portorož
36 Fedor Tomažič, Ajdovščina 1976Portorož
35 Karel Šmigoc, Šmarje pri Jelšah 1976Portorož
34 Franjo Jakhel, Maribor 1976Portorož
33 Viljem Sladič, Ljubljana 1975Grad Borl
32 Jože Kotnik, Ljubljana 1975Grad Borl
31 Nikolaj Kontler, Maribor 1975Grad Borl
30 Angela Blaznik, Ljubljana 1975Grad Borl
29 Marjeta Valentinčič, Novo mesto 1974Portorož
28 Draga Poženel, Ljubljana 1974Portorož
27 Vera Maver, Nova Gorica 1974Portorož
26 Janez Krajnik, Jesenice 1974Portorož
25 Jože Karčnik, Idrija 1974Portorož
24 Anda Tomec, Celje 1973Bled
23 Franc Oblak, Ljubljana 1973Bled
22 Neda Marjanov, Nova Gorica 1973Bled
21 Vladimir Kuster, Kranj 1973Bled
20 Marija Jemec, Ljubljana 1973Bled
19 Anton Fajfar, Kanal 1973Bled
18 Ivan Brecelj, Koper 1973Bled
17 Tomaž Skulj, Ljubljana 1972Murska Sobota
16 Ciril Memon, Koper 1972Murska Sobota
15 Marjan Vagaja, Ljubljana 1971Novo mesto
14 Maks Pagon, Cerkno 1971Novo mesto
13 Janez Ferbar, Novo mesto 1971Novo mesto
12 Pavle Zajc, Ljubljana 1970Nova Gorica
11 Branko Roblek, Škofja Loka 1970Nova Gorica
10 Dušan Modic, Novo mesto 1970Nova Gorica
9 Ivanka Habe, Celje 1970Nova Gorica
8 Marija Munda, Maribor 1969Celje
7 Anton Kuštrin, Nova Gorica 1969Celje
6 Sonja Križanič, Ljubljana 1969Celje
5 France Avsec, Kranj 1969Celje
4 Ivan Štalec, Ljubljana 1968Ljubljana
3 Marija Pilgram, Ljubljana 1968Ljubljana
2 France Perne, Nova Gorica 1968Ljubljana
1 Bogomila Kolenko, Koper 1968Ljubljana