Informacijski strežnik DMFA Slovenije

Prijava na strežnik za šole in druge registrirane uporabnike (ne za tekmovalce)

Informacijski strežnik DMFA Slovenije je namenjen računalniški podpori različnim osnovnošolskim in srednješolskim tekmovanjem. Strežnik lahko uporabljajo tiste šole, ki sta jim bila dodeljena uporabniško ime in geslo. Če Vaši šoli uporabniško ime in geslo nista bila dodeljena, želite pa uporabljati Informacijski strežnik, izpolnite prijavnico.

Prijava za registrirane uporabnike   Izgubljeno/pozabljeno geslo?

Prosimo Vas, da vsa vprašanja v zvezi s tekmovanji prvenstveno naslavljate na tajnike oz. koordinatorje posameznih tekmovanj, še prej pa natančno preberite vsa navodila, ki so objavljena na strežniku. Na naslov infoserver@dmfa.si naslavljajte le morebitna vprašanja v zvezi s tehnično podporo tekmovanjem na Informacijskem strežniku.