Častni člani DMFA Slovenije

Častni član Društva lahko postane oseba, katere strokovno ali pedagoško delo pomeni pomemben prispevek k razvoju matematičnih, fizikalnih ali astronomskih ved v Sloveniji ali k razvoju Društva. Častne člane imenuje občni zbor Društva na predlog upravnega odbora Društva.

#Ime in priimekLeto
1 dr. Josip Plemelj 1949
2 dr. Lavo Čermelj 1974
3 dr. Fran Dominko 1981
4 dr. Alojzij Vadnal 1984
5 Jože Povšič 1984
6 dr. Anton Peterlin 1985
7 Ivan Štalec 1985
8 dr. Ivan Kuščer 1986
9 dr. Anton Moljk 1987
10 dr. Ivan Vidav 1988
11 Marija Munda 1991
12 dr. Peter Gosar 1994
13 dr. Josip Grasselli 1994
14 Dušan Modic 1994
15 dr. Niko Prijatelj 1994
16 Terezija Uran 1996
17 Jožica Dolenšek 1999
18 dr. Darko Jamnik 1999
19 Martina Koman 2000
20 dr. Franc Cvelbar 2000
21 dr. Janez Strnad 2001
22 dr. Anton Suhadolc 2001
23 Agata Tiegl 2002
24 mag. Marija Vencelj 2002
25 dr. Robert Blinc 2003
26 dr. Mitja Rosina 2003
27 mag. Karel Šmigoc 2004
28 dr. Peter Vencelj 2004
29 dr. Peter Petek 2005
30 dr. Zvonko Trontelj 2007
31 dr. Zlatko Bradač 2010
32 dr. Milan Hladnik 2012
33 dr. Izidor Hafner 2014
34 dr. Andrej Likar 2015
35 dr. Tomaž Pisanski 2015
36 dr. Peter Legiša 2017
37 dr. Frederick Duncan Michael Haldane 2019
38 dr. Vladimir Batagelj 2020
39 akad. prof. Josip Globevnik 2021
40 dr. Nada Razpet 2021
41 dr. Neža Mramor Kosta 2023