Upravni odbor DMFA Slovenije

Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije vodi Upravni odbor DMFA Slovenije v sestavi:

Predsednik društvaPrimož Potočnik
Podpredsednik društvaCiri Dominko
Tajnik društva
Predsedniki Slovenskih odborov za
• matematikoJasna Prezelj
• fizikoRok Žitko
• astronomijoJure Japelj
Tajniki stalnih komisij DMFA Slovenije za
• popularizacijo matematike v osnovni šoliAljoša Brlogar
• popularizacijo matematike v srednji šoliVesna Parkelj
• popularizacijo fizike v osnovni šoliSaša Dolenc
• popularizacijo fizike v srednji šoliJurij Bajc
• popularizacijo astronomije
• tekmovanje Mednarodni matematični KenguruGregor Dolinar
• pedagoško in založniško dejavnostAleš Mohorič
• informacijsko tehnologijoMatjaž Željko
• upravne in administrativne zadeveBoštjan Kuzman
Predstavnik študentske sekcije DMFA SlovenijeIzak Jenko
Predstavnica odbora za ženske DMFA SlovenijeGanna Kudryavtseva

V društvu delujejo še:

Nadzorni odborčlani:Matej Brešar
Dragan Mihailović
Nežka Mramor Kosta
Častno razsodiščečlani:Maja Klavžar
Peter Legiša
Nada Razpet
Komisija za častne članepredsednik:
člana:
Primož Potočnik
Zvonko Trontelj
Peter Legiša
Komisija za društvena priznanjapredsednik:
člana:
Primož Potočnik
Boštjan Kuzman
Barbara Rovšek
Računovodkinja in knjigovodkinjaSimona Puncer