Tomaž Košir, 22. 5. 2024

Znana je ekipa za Mednarodno ekonomsko olimpijado 2024

V soboto, 11. maja 2024, je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani potekalo izbirno tekmovanje za slovensko ekipo na Mednarodni ekonomski olimpijadi 2024.  Udeležilo se ga je 15 dijakov. V ekipo so se uvrstili:

  • Špela Gačnik z Gimnazije Bežigrad,
  • Benjamin Gašperin z Gimnazije Kranj,
  • Maruša Gorkič s Srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor,
  • Andraž Plut z Ekonomske šole Novo mesto in
  • Borja Ranzinger z II. gimnazije Maribor.

Vsem dijakom in njihovim mentorjem iskreno čestitamo. Dijakom želimo uspešno sodelovanje na olimpijadi. Ta bo potekala od 22. do 31. julija 2024 v živo in po spletu. Slovenska ekipa se bo pridružila približno 20 drugim ekipam, ki se bodo zbrale v Hong Kongu.

Hvaležni smo sponzorjem, ki omogočajo priprave in udeležbo slovenske ekipe na tekmovanju v Hong Kongu: Zavarovalni skupini Sava, podjetju GEN-I, Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije ter Ekonomski fakulteti in Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

Tomaž Košir