4. 4. 2024

Umrl je prof. dr. Zvonko Trontelj (1937-2024)

V začetku aprila je umrl častni član našega društva, fizik prof. dr. Zvonko Trontelj. Prof. Trontelj je diplomiral leta 1962 in doktoriral 1971 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. Izpopolnjeval se je na univerzah v ZDA in na univerzi v Helsinkih. Od 1962 je delal na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko v Ljubljani, od 1963 na FNT (oziroma kasnejši Fakulteti za matematiko in fiziko), od 1997 kot redni profesor. Več let je v Berlinu vodil laboratorij za bioelektrične raziskave na Zveznem fizikalno tehniškem zavodu. Raziskoval je v eksperimentalni fiziki trdne snovi: fazni prehodi, inkomenzurabilni sistemi, in aplikacijski fiziki: uporaba senzorjev SQUID za biomagnetne meritve in meritve elektronskega in jedrskega magnetizma, minihladilni sistem Stirlingove vrste. Skupaj s sodelavci je objavil več kot 100 znanstvenih in strokovnih člankov. (Vir: Enciklopedija Slovenije, 13. zvezek, Ljubljana 1999, str. 349, 350, Trontelj, Zvonko). 

Profesor Trontelj je bil vrsto let med najaktivnejšimi člani DMFA Slovenije. Vrsto let je bil pobudnik in organizator slovenskih srečanj o uporabi fizike. Od leta 2004 do leta 2006 je bil predsednik društva in v letu 2006 tudi predsednik Organizacijskega odbora Mednarodne matematične olimpijade v Ljubljani, ki je bila največji mednarodni dogodek v organizaciji našega društva doslej. Leta 2007 je bil imenovan za častnega člana DMFA Slovenije.

Ohranili ga bomo v najlepšem spominu.

 

Trontelj-2006-Plemelj-izrez
Prof. dr. Zvonko Trontelj s slovensko ekipo za MMO 2006 pred Plemljevo vilo na Bledu, julij 2006