Rok Žitko, 2. 4. 2024

Svetovni kvantni dan

Serija dogodkov okoli 14. 4.

14. aprila obeležujemo Svetovni kvantni dan. Pobudnik praznovanja je svetovna mreža raziskovalcev "World Quantum Day", namen pa spodbujanje razumevanja kvantne znanosti in tehnologije v splošni javnosti. Ob tej priložnosti vas vabimo na niz dogodkov:

10. april 2024 ob 13. uri, predavanje za raziskovalke in raziskovalce, Velika predavalnica IJS
Razvoj večdelčne kvantne fizike z dipolarnimi kvantnimi plini
Advancing Many-Body Quantum Physics with Dipolar Quantum Gases
Univ. prof. dr. Francesca Ferlaino
Institut za eksperimentalno fiziko, Univerza v Innsbrucku, Institut za kvantno optiko in kvantne informacije, Avstrijska akademija znanost

Cikel predavanj Oliviera Ezrattyja, 15.-17. 4. 2024:

15. april 2024, 14.15–15.15, Ponedeljkov kolokvij, predavanje za raziskovale in raziskovalce, FMF, predavalnica F1
Kvantno računalništvo - zadnja dognanja, izzivi in priložnosti
Quantum computing - state of the art, challenges, and opportunities

16. april 2024, 15.00, predavanje za splošno javnost, Velika predavalnica IJS,
Kako se kvantne tehnologije prepletajo z ostalimi vedami
How quantum technologies and other sciences help each other

17. april 2024, 16.00–18.00, predavanje za študentke in študente naravoslovnih, tehničnih in matematičnih ved vseh stopenj, Peterlinov paviljon
Ali bo druga kvantna revolucija vplivala na tvoje življenje?
Will the second quantum revolution change your life?

Več informacij: https://plus.ijs.si/svetovni-kvantni-dan/