Marjetka Conradi, 11. 12. 2023

Podelitev medalj 6. Mednarodne ekonomske olimpijade

V petek, 8. decembra 2023, je v knjižnici Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani potekala slovesna podelitev medalj 6. Mednarodne ekonomske olimpijade. Olimpijada je potekala od 24. julija do 2. avgusta 2023 hibridno v Volosu v Grčiji in preko spleta, prave medalje pa so v sodelujoče države prispele po pošti z nekaj zamika.

Prejemnike medalj in zbrane goste je uvodoma pozdravila prodekanja Ekonomske fakultete UL prof. dr. Mojca Indihar Štemberger, ki je poudarila pomen interdisciplinarnosti. Nato je prof. dr. Tomaž Košir (UL FMF) opisal potek nacionalnega tekmovanja in priprav na olimpijado, asist. dr. Aleš Toman (UL EF) pa je ob fotografijah predstavil olimpijsko dogajanje v Grčiji.

Medalje sta podelila vodji slovenske ekipe prof. dr. Tomaž Košir in asist. dr. Aleš Toman. Bronasto medaljo je prejela Živa Cvitkovič, srebrne medalje so prejeli Špela Gačnik, Žiga Groff in Benjamin Gašperin, zlato medaljo je prejel Jakob Grmek.

Sodelovanje Slovenije na Mednarodni ekonomski olimpijadi je skupen projekt Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Ekonomske fakultete in Fakultete za matematiko in fiziko UL. Finančno so nas podprli tudi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije ter podjetja GEN-I, MAZARS, Generali Investments in Nova Ljubljanska banka.