Rok Žitko, 22. 11. 2023

EPS Forum 2024

Evropsko fizikalno društvo (EPS) organizira dogodek EPS Forum 2024, ki bo potekal na Freie Universität Berlin 25 in 26 marca 2024, ki je namenjen mlajšim generacijam raziskovalcev, zlasti na prvi dan. Drugi dan bo potekala splošna konferenca. Osrednje teme bodo atomska, molekularna in optična fizika za kvantne tehnologije, aplikacije jedrske fizike in fizike delcev, fizika kondenzirane snovi in industrijske aplikacije, fizikalni modeli v upravljanju energije, obvladovanju onesnaževanja in klime, neuromorfično računanje ter fotonika. Prijave so že odprte na naslovu https://www.epsforum.org/register/.