Matematični kolokviji

Matematične kolokvije prireja DMFA Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za matematiko, fiziko in mehaniko v Ljubljani ter Oddelkom za matematiko in mehaniko Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Podrobnejše informacije in pregled predavanj so na voljo na spletni strani.

Za razumevanje predavanj je dobrodošlo znanje diplomiranega matematika ali študenta višjih letnikov matematike.

Seminar za zgodovino matematičnih znanosti

Seminar poteka v organizaciji Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko v Ljubljani ter Oddelkom za matematiko in mehaniko Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Podrobnejše informacije in pregled predavanj so na voljo na spletni strani.

Društveni seminarji

Pri DMFA Slovenije vsakoletno, praviloma med zimskimi univerzitetnimi počitnicami, organiziramo izobraževalni seminar za svoje člane in druge zainteresirane. V zadnjih letih pa poleg tega društvenega seminarja organiziramo še izobraževalni seminar ob občnem zboru.

MARS

MARSje poletni izobraževalni tabor, namenjen širšemu krogu srednješolcev, ki jih veselijo raziskovanje matematike, računalništvo in uporaba sodobnih tehnologij. Poudarek je na ustvarjalnem raziskovanju matematičnih problemov in njihovega ozadja, ne pa na tehnikah reševanja tekmovalnih nalog. Več »