Zbirka izbranih poglavij iz fizike


DMFA–založništvo | Cenik

Zadnje novosti v Zbirki izbranih poglavij iz fizike:Cenik izdaj v Zbirki izbranih poglavij iz fizike

03 Rosina JEDRSKA FIZIKA 13,60 EUR 17,00 EUR
09 Gros, Hribar, Kodre, Strnad NALOGE IZ FIZIKE 8,00 EUR 10,00 EUR
23 Ponikvar, Pahor ELEKTRONSKI PRAKTIKUM ZA FIZIKE 7,99 EUR 9,99 EUR
24Golli KVARKOVSKI MODELI HADRONOV 4,00 EUR 5,00 EUR
25 Strnad NA POT K SCHWARZSCHILDU 4,00 EUR 5,00 EUR
26 Likar OSNOVE FIZIKALNIH MERJENJ IN MERILNIH SISTEMOV 11,99 EUR 14,99 EUR
28Strnad IZPITNA VPRAŠANJA IZ FIZIKE II. 2,80 EUR 3,50 EUR
29 Strnad HOMOGENO GRAVITACIJSKO POLJE, Med posebno in splošno teorijo relativnosti 4,00 EUR 5,00 EUR
30 Rosina VIŠJA KVANTNA MEHANIKA 8,00 EUR 10,00 EUR
31 Strnad ZAČETKI KVANTNE STATISTIČNE MEHANIKE 4,00 EUR 5,00 EUR
32 Majaron, Mikuž, Ramšak KOLOKVIJSKE NALOGE IZ FIZIKE I 8,00 EUR 10,00 EUR
33 Prelovšek TEORIJA TRDNE SNOVI, Podiplomski študij fizike 8,00 EUR 10,00 EUR
34 Strnad ODKRITJE RAZCEPA 4,00 EUR 5,00 EUR
36 Muševič IZPITNA VPRAŠANJA IZ FIZIKE ZA KEMIKE 2,80 EUR 3,50 EUR
37 Muševič IZPITNA VPRAŠANJA IZ FIZIKE ZA TEKSTILNE, KONFEKCIJSKE IN GRAFIČNE TEHNIKE 2,80 EUR 3,50 EUR
38 Drevenšek–Olenik, Golob, Serša NALOGE IZ FIZIKE ZA ŠTUDENTE TEHNIŠKIH FAKULTET 8,00 EUR 10,00 EUR
39Šmit SPEKTROSKOPSKE METODE S POSPEŠENIMI IONI 10,00 EUR 12,50 EUR
40Cvelbar MERJENJE IONIZIRAJOČEGA SEVANJA 10,00 EUR 12,50 EUR
41Pahor ELEKTRONIKA ZA FIZIKE 10,39 EUR 12,99 EUR
42 Ziherl, Skačej REŠENE NALOGE IZ TERMODINAMIKE 10,00 EUR 12,50 EUR
43 Likar, Cvetko, Planinšič ZGLEDI IZ FIZIKALNIH MERJENJ 11,99 EUR 14,99 EUR
44 Skačej, Ziherl REŠENE NALOGE IZ STATISTIČNE FIZIKE 12,00 EUR 15,00 EUR
45 Mohorič NALOGE IZ FIZIKE I. ZA FIZIKALNO MERILNO TEHNIKO 9,59 EUR 11,99 EUR
46 Gaberšek, Skok, Žabkar REŠENE NALOGE IZ OSNOV METEOROLOGIJE 8,79 EUR 10,99 EUR
47 Mohorič NALOGE IZ FIZIKE II. ZA FIZIKALNO MERILNO TEHNIKO 9,59 EUR 11,99 EUR
48 Arčon REŠENE NALOGE IZ ELEKTROMAGNETNEGA POLJA pošlo pošlo
49 Borštnik FIZIKA ZA ŠTUDENTE VISOKIH ŠOL 18,32 EUR 22,90 EUR
50 Čopar, Svenšek, Mohorič, Prelovšek-Komelj REŠENE KOLOKVIJSKE NALOGE IZ FIZIKE I IN II pošlo pošlo
51 Žitko KVANTNE IN RAČUNALNIŠKE TEHNOLOGIJE 12,80 EUR 16,00 EUR
52 Gaberšek, Skok, Žabkar INTRODUCTION TO METEOROLOGY: SOLVED PROBLEMS 0,00 EUR 0,00 EUR
53 Šarlah, Skačej NALOGE IZ FIZIKE ZA ŠTUDENTE MATEMATIKE 10,00 EUR 12,50 EUR
54 Žitnik REŠENE NALOGE IZ MATEMATIČNE FIZIKE II 12,00 EUR 15,00 EUR

Nižje cene veljajo le za člane DMFA Slovenije, individualne naročnike revije Presek, dijake in študente, za prodajo v Sloveniji. Vse cene vključujejo DDV. Cenik velja do objave novejšega oziroma do prodaje zalog.


DMFA–založništvo | Podatki | Prodajalna | Internet | Naša ponudba in CENIKI | Hitri skok: