Vladimir Batagelj in Tomaž Pisanski: REŠENE NALOGE IZ MATEMATIKE Z REPUBLIŠKIH TEKMOVANJ

1. del: 1950–1966


DMFA–založništvo | Knjižnica Sigma | Zbirke nalog s tekmovanj | Cenik | Naročilnica | Več o knjigi

Rešene naloge iz matematike z republiških tekmovanj - 1. del
Zbirka: Knjižnica Sigma (številka 24)
Leto izida:  1982 (3. natis)
Obseg: 180 strani
Izvedba: 12 × 17 cm, mehka vezava
ISBN: 961-212-162-1
Cena: 7,00 EUR

KazaloO knjigi

Prvi del knjige vsebuje naloge desetih republiških tekmovanj od leta 1950 do vključno 1966 in ima rešenih 154 nalog za vse štiri razrede srednjih šol (po 36 nalog za vsak razred, 5 nalog je skupaj za 1. in 2. razred, 5 nalog pa za 3. in 4. razred). Podatkov je 25 strani, rešitve nalog pa obsegajo 142 strani. Knjigo sta avtorja posvetila anonimnim sestavljalcem nalog na teh tekmovanjih.

Ker naloge niso bile sestavljene natanko po sedanjem učnem načrtu, je lahko vsaka naloga zanimiva tudi za tretješolca in četrtošolca, posebej še zato, ker sta avtorja pogosto rešila naloge iz nižjih razredov tudi po metodah, ki jih poznajo le dijaki višjih razredov. Med nalogami je precej takih, ki jih ni mogoče uvrstiti po učnem načrtu v noben razred, zahtevajo pa splošno matematično razgledanost in smisel za logično mišljenje.

Avtorja (nekdanja uspešna tekmovalca na teh tekmovanjih) sta se pri reševanju nalog zelo potrudila. Vsako nalogo sta rešila tako, da bi bila dijakom ustreznega razreda najbolj razumljiva, postopek pa čim krajši. Posamezne naloge sta rešila tudi na več različnih načinov (različni načini so označeni z A, B, C, D, E). Vsaka naloga ima nastavek (osnovno idejo, enačbo, sklep, analizo) in vse bistvene korake do rešitve. Lažji računi med posameznimi koraki niso navedeni. Posebej je treba pohvaliti lep, pregleden tisk in jasne ter nazorne slike.

Knjigo zelo priporočamo profesorjem matematike, posebej še mentorjem matematičnih krožkov in vsem dijakom, ki jih zanima reševanje matematičnih nalog, pa tudi drugim ljubiteljem matematike. Vsi bodo dobili v knjigi mnogo zelo dobrih prijemov pri reševanju nalog in iz naših srednješolskih učbenikov manj znanih načinov reševanja.

[Iz predstavitve knjige v reviji Presek 1]

DMFA–založništvo | Podatki | Prodajalna | Internet | Naša ponudba in CENIKI | Presek | Knjižnica Sigma | Obzornik za matematiko in fiziko
HTML 4.01 CSS © DMFA–založništvo 2003. Zadnji popravek strani dne 18. marca 2008.