Knjižnica Sigma


DMFA–založništvo | Zbirke nalog s tekmovanj | Astronomska literatura | Cenik

Novosti v Knjižnici Sigma:Cenik izdaj v Knjižnici Sigma

08 Bohte NUMERIČNO REŠEVANJE ENAČB 5,60 EUR 7,00 EUR
10 Jamnik ELEMENTI TEORIJE INFORMACIJE 5,60 EUR 7,00 EUR
11 Vidav ŠTEVILA IN MATEMATIČNE TEORIJE 5,60 EUR 7,00 EUR
12 Vadnal FUNKCIJE I. 5,60 EUR 7,00 EUR
13 Jamnik TEORIJA IGER 5,60 EUR 7,00 EUR
24 Batagelj, Pisanski REŠENE NALOGE IZ MATEMATIKE Z REPUBLIŠKIH TEKMOVANJ – 1. del (1950–1966) 5,60 EUR 7,00 EUR
25 Batagelj, Pisanski REŠENE NALOGE IZ MATEMATIKE Z REPUBLIŠKIH TEKMOVANJ – 2. del (1967–1975) 5,60 EUR 7,00 EUR
30 Vadnal OSNOVE DIFERENČNEGA RAČUNA 5,60 EUR 7,00 EUR
42 Ševarlić KRATKA ZGODOVINA ASTRONOMIJE – 2. del, Od Newtona do današnjih dni 5,60 EUR 7,00 EUR
43 Lavrič REŠENE NALOGE IZ MATEMATIKE Z REPUBLIŠKIH TEKMOVANJ – 3. del (1976–1987) 5,60 EUR 7,00 EUR
44 Batagelj s sodelavci ENAJSTA ŠOLA RAČUNALNIŠTVA, Rešene naloge z republiških tekmovanj (1977–1987) 5,60 EUR 7,00 EUR
47 Sadovski MATEMATIKA IN ŠPORT 5,60 EUR 7,00 EUR
49 Strnad VOZI ME, AVTO, V DALJAVE, Fizika in avtomobil 5,60 EUR 7,00 EUR
51 Grasselli DIOFANTSKI PRIBLIŽKI 5,60 EUR 7,00 EUR
52 Hawking BERILO H KRATKI ZGODOVINI ČASA STEPHENA HAWKINGA 6,40 EUR 8,00 EUR
53 Devlin NOVA ZLATA DOBA MATEMATIKE 8,00 EUR 10,00 EUR
54 Hawking ČRNE LUKNJE IN OTROŠKA VESOLJA ter drugi eseji 8,80 EUR 11,00 EUR
57 Bohte UVOD V NUMERIČNO RAČUNANJE 5,60 EUR 7,00 EUR
59 Hladnik MODERNA KVADRATURA KROGA 6,40 EUR 8,00 EUR
60 Željko REŠENE NALOGE IZ MATEMATIKE Z DRŽAVNIH IN IZBIRNIH TEKMOVANJ
4. del: Državna tekmovanja 1988–1996, izbirna tekmovanja 1992–1996
9,99 EUR 12,49 EUR
62 Vidav TEORIJA ŠTEVIL IN ELEMENTARNA GEOMETRIJA, Izbor člankov 5,60 EUR 7,00 EUR
63 Wilson, Watkins UVOD V TEORIJO GRAFOV 12,00 EUR 15,00 EUR
64 Hladnik KONVEKSNE MNOŽICE V RAVNINI 8,00 EUR 10,00 EUR
65 Razpet RAVNINSKE KRIVULJE 8,00 EUR 10,00 EUR
66 Weeks OBLIKA PROSTORA 8,00 EUR 10,00 EUR
69 Guillemot in dr. ZGODOVINA MATEMATIKE, ZGODBE O PROBLEMIH – 2. del 10,80 EUR 13,50 EUR
70 Cofman KAJ NAJ REŠUJEMO? – 1. del 8,001 EUR 10,00 EUR
71 Strnad STO LET FIZIKE, Od 1900 do 2000 9,20 EUR 11,50 EUR
72 Cofman KAJ NAJ REŠUJEMO? – 2. del 8,001 EUR 10,00 EUR
73 Omladič MATEMATIKA IN ODLOČANJE 8,80 EUR 11,00 EUR
74 Vilfan, Muševič TEKOČI KRISTALI 8,00 EUR 10,00 EUR
75Hawking KRATKA ZGODOVINA ČASA, Prenovljena in razširjena ob deseti obletnici pošlo pošlo
7677Dominko, Golli REŠENE NALOGE IZ FIZIKE Z DRŽAVNIH TEKMOVANJ – 3. del (1984–1998)
Prva knjiga: Vademekum in naloge
Druga knjiga: Namigi in rešitve
23,99 EUR 29,99 EUR
7879Banks LEDENE GORE, PADAJOČE DOMINE in druge prigode iz uporabne matematike 16,69 EUR 20,86 EUR
80Zalar TEŽIŠČA IN VZTRAJNOSTNI MOMENTI 8,00 EUR 10,00 EUR
81Strnad O POUČEVANJU FIZIKE 9,99 EUR 12,49 EUR
83 Željko REŠENE NALOGE IZ MATEMATIKE S SREDNJEŠOLSKIH TEKMOVANJ
5. del: Izbirna in državna tekmovanja (1997–2006)
16,99 EUR 21,24 EUR
85 Strnad MALA ZGODOVINA VESOLJA pošlo pošlo
86 Lucchetti STRAST DO TRILČKOV, Nekaj matematičnih zamisli 14,95 EUR 18,69 EUR
87 Grasselli ELEMENTARNA TEORIJA ŠTEVIL 11,99 EUR 14,99 EUR
88 Mitrović PROJEKTIVNA GEOMETRIJA 16,79 EUR 20,99 EUR
89 Watson ZAKAJ JE URAN PREKUCNJEN? 17,91 EUR 22,39 EUR
90 Strnad SVET NIHANJ IN VALOVANJ 15,99 EUR 19,99 EUR
91 Sosinski VOZLI 23,99 EUR 29,99 EUR
93 Senn KOCKANJE S SMRTJO 23,99 EUR 29,99 EUR
94 Adam MATEMATIČNI SPREHODI V NARAVO 21,85 EUR 27,31 EUR
95 Aczel A. D. SKRIVNOST ALEFA 15,60 EUR 19,50 EUR
96 Dominko, Golli REŠENE NALOGE IZ FIZIKE Z DRŽAVNIH TEKMOVANJ, 4. del 20,00 EUR 25,00 EUR
97 Strnad MALA ZGODOVINA DOPPLERJEVEGA POJAVA 12,40 EUR 15,50 EUR

Nižje cene veljajo le za člane DMFA Slovenije, individualne naročnike revije Presek, dijake in študente, za prodajo v Sloveniji. Vse cene vključujejo DDV. Cenik velja do objave novejšega oziroma do prodaje zalog.


DMFA–založništvo | Podatki | Prodajalna | Internet | Naša ponudba in CENIKI | Presek | Obzornik za matematiko in fiziko