Vladimir Batagelj, Tomi Dolenc, Mark Martinec, Bojan Mohar, Robert Reinhardt, Iztok Tvrdy in Andrej Vitek: ENAJSTA ŠOLA RAČUNALNIŠTVA

Rešene naloge z republiških tekmovanj 1977–1987


DMFA–založništvo | Knjižnica Sigma | Zbirke nalog s tekmovanj | Cenik | Naročilnica | Več o knjigi

Enajsta šola računalništva
Zbirka: Knjižnica Sigma (številka 44)
Leto izida:  1988
Obseg: 396 strani
Izvedba: 14 × 20 cm, mehka vezava
ISBN: 961–212–165–6
Cena: 7,00 EUR

KazaloO knjigi

Zbirka se, kot se spodobi, začne z uvodom. Vendar to ni povsem običajen uvod, saj preseneti tako z dolžino kot z vsebino. Poleg pojasnil in navodil, kako zbirko uporabljati, vsebuje tudi razdelek z naslovom O lastnostih dobrih programov. V njem nas avtorji poučijo o vseh važnih stvareh, ki jih moramo upoštevati, kadar se lotimo pisanja (spodobnega) programa. Čeprav pravil, kako napisati program, avtorji ne vsiljujejo, bi bilo vsekakor dobro, da se jih začetnik drži. Kajti, če kje drži rek „Kar se Janezek nauči, to Janez zna“, potem je to prav gotovo pri stilu pisanja programov. Kasneje, ko se bo začetnik razvil v samostojno programersko osebnost, bo pač spremenil pravila, ki mu ne bodo všeč; prepričani smo, da teh popravkov ne bo veliko.

Drugi del zbirke sestavljajo naloge s prvih enajstih republiških srednješolskih tekmovanj v znanju računalništva.

Zadnji, tretji del vsebuje rešitve nalog, ki so razporejene v osem skupin: enostavne naloge, računske naloge, rekurzivne funkcije, urejanje in razporejanje, grafi, krmiljenje procesov v realnem času, računalniška grafika; zadnja, osma skupina obsega vse ostale naloge, ki ne spadajo v nobeno od prejšnjih skupin. Taka razporeditev rešitev omogoča avtorjem, da k vsaki skupini nalog napišejo uvod in s tem zbirko rešijo monotonosti nizanja rešitve za rešitvijo. Uvodi nam približajo dano skupino in s tem povežejo rešitve posameznih nalog med seboj. Tudi vsaka posamezna rešitev ni kar tako. Pogosto je namreč naloga postavljena v širši kontekst (realno situacijo) in je tako tudi rešena. Pozoren bralec bo nadalje med rešitvami našel vse polno koristnih idej, ki mu bodo razširile splošno računalniško izobrazbo.

Vsi programi v rešitvah so zapisani v standardnem pascalu. Tu in tam je dodana rešitev še v kakem drugem jeziku, ki se za dano nalogo izkaže kot nalašč. Med branjem programov spoznamo veliko elegantnih rešitev, programerski triki pa se kar vrstijo.

Programerji so zelo nesrečne duše. V resnici nikoli ne vedo, ali je njihov obsežni program povsem pravilen ali ne in ali se bo sploh ustavil pri vseh možnih vhodnih podatkih. Celo več. Dokazati se da, da ne moremo napisati programa, ki bi pregledal kak drug program in ugotovil ali se bo ta „zaciklal“ ali ne. Bi znali to trditev dokazati tudi sami? Če ne gre, potem lahko trikrat ugibate, v kateri knjigi najdete rešitev...

[Iz predstavitve knjige v reviji Presek 16]

DMFA–založništvo | Podatki | Prodajalna | Internet | Naša ponudba in CENIKI | Presek | Knjižnica Sigma | Obzornik za matematiko in fiziko
HTML 4.01 CSS © DMFA–založništvo 2003. Zadnji popravek strani dne 19. julija 2006.