Alojzij Vadnal: FUNKCIJE I.


DMFA–založništvo | Knjižnica Sigma | Cenik | Več o knjigi

Funkcije I.
Zbirka: Knjižnica Sigma (številka 12)
Leto izida:  1987 (5. natis)
Obseg: 216 strani
Izvedba: 12 × 17 cm, mehka vezava
Cena: 7,00 EUR

KazaloO knjigi

Obravnavanje funkcij ene neodvisne spremenljivke ne predstavlja posebno težkega problema. Za mnoge dijake in tudi študente, predvsem v prvem letniku ekonomske fakultete, pa predstavlja ta elementarni problem kar veliko težavo. Zato se je avtor že pred več leti odločil, da zbere v posebni knjigi lastnosti stotih tipičnih funkcij.

Razdeljene so v naslednja poglavja: Linearne funkcije, Kvadratne funkcije, Kubične funkcije, Cele racionalne funkcije višjih stopenj, Ulomljene racionalne funkcije, Potenčne funkcije, Stožernice, Iracionalne funkcije, Eksponentne in logaritemske funkcije ter Trigonometrične in ciklometrične funkcije.

Knjižica bo dober pripomoček vsem, ki se bodo morali seznaniti z lastnostmi elementarnih funkcij. Zaradi posrečenega izbora in obdelave funkcij z metodičnim pristopom je bilo za ta priročnik v minulih letih izredno zanimanje. Zbirko funkcij toplo priporočamo vsem srednješolcem. Komur delajo funkcije težave, jih bo prav lahko dodobra spoznal tudi brez inštruktorja.

[Iz predstavitev knjige v revijah Presek 0 in 5]

DMFA–založništvo | Podatki | Prodajalna | Internet | Naša ponudba in CENIKI | Presek | Knjižnica Sigma | Obzornik za matematiko in fiziko
HTML 4.01 CSS © DMFA–založništvo 2003. Zadnji popravek strani dne 28. februarja 2006.