Branislav M. Ševarlić: KRATKA ZGODOVINA ASTRONOMIJE

2. del: Od Newtona do današnjih dni


DMFA–založništvo | Knjižnica Sigma | Cenik | Več o knjigi

Kratka zgodovina astronomije - 2. del
Naslov originala:  ISTORIJA ASTRONOMSKE NAUKE
Od Njutnova doba do naših dana
Prevedla: Pavla Ranzinger
Zbirka: Knjižnica Sigma (številka 42)
Leto izida: 1986
Obseg: 180 strani
Izvedba: 14 × 20 cm, mehka vezava
Cena: 7,00 EUR

KazaloO knjigi

Zanimiva in zelo koristna knjiga podaja odkritja, raziskave in dejavnosti na področju astronomije od Newtona do današnjih dni. Bralcu omogoča dovolj izčrpen pregled nad dogajanji na področju „kraljice“ znanosti v zadnjih stoletjih. Vendar branje kjnige zahteva določeno astronomsko in fizikalno predznanje.

Knjiga ima snov razporejeno v 5 poglavjih: Razvoj astronomije, Razvoj teoretične astronomije in nebesne mehanike, Začetek in razvoj zvezdne astronomije, Začetek in razvoj astrofizike ter Začetek in razvoj kozmogonije in kozmologije. Vsako poglavje predstavlja dovolj zaključeno celoto, jezik je tekoč, prevod dovolj korekten. Prevajalka in strokovni recenzent Andrej Čadež sta z dovoljenjem avtorja nekatere odstavke izpustila, nekatere pa sta predstavila v nekoliko spremenjeni obliki. Odpravljene so tudi pomanjkljivosti, ki jih vsebuje original. Zelo koristno je stvarno kazalo, ki ga original ne vsebuje, prav tako so dobrodošle slike astronomov in instrumentov, ki jih v originalu ni najti. Bralca bo knjiga vsekakor vzpodbudila, da bo marsikatero pojasnilo šel iskat v ustrezno literaturo.

Knjigo, ki je izšla v bolj okusni obliki kot original, zelo priporočamo vsem, ki se zanimajo za dogajanja v astronomiji v zadnjih stoletjih. Tako jim bodo dosti bolj razumljive poti, po katerih se razvija astronomija danes.

[Iz predstavitve knjige v reviji Presek 15]

DMFA–založništvo | Podatki | Prodajalna | Internet | Naša ponudba in CENIKI | Presek | Knjižnica Sigma | Obzornik za matematiko in fiziko
HTML 4.01 CSS © DMFA–založništvo 2003. Zadnji popravek strani dne 28. februarja 2006.