Zvonimir Bohte: NUMERIČNO REŠEVANJE ENAČB


DMFA–založništvo | Knjižnica Sigma | Cenik | Več o knjigi

Numerično reševanje enačb
Zbirka: Knjižnica Sigma (številka 8)
Leto izida:  1986 (3. natis)
Obseg: 156 strani
Izvedba: 12 × 17 cm, mehka vezava
Cena: 7,00 EUR

KazaloO knjigi

Knjižica je prvo delo s področja numerične analize v slovenščini, in sicer obravnava numerično reševanje enačb. V njej je zbranih in opisanih nekaj najbolj znanih numeričnih metod za reševanje algebraičnih in transcendentnih enačb, takih, ki so dostopne bralcu z znanjem elementarne algebre.

Knjiga je razdeljena na šest poglavij, od katerih so prva štiri v glavnem priprava za razumevanje zadnjih dveh, ki tvorita pravzaprav jedro knjige. V prvih dveh poglavjih je razloženih nekaj najosnovnejših algebraičnih pojmov, ki so potrebni za razumevanje naslednjih poglavij, tako da lahko bere knjižico bralec s srednješolskim znanjem matematike. Tretje in četro poglavje sta posvečeni osnovnim pravilom numeričnega računanja in oceni napak pri numeričnem računanju. V zadnjih dveh poglavjih, ki sta, kot že rečeno, osrednji del knjige, je opisanih nekaj metod za reševanje enačb, in sicer so v petem zbrane metode, uporabne zgolj za reševanje algebraičnih enačb, v šestem pa metode, ki so primerne tako za reševanje algebraičnih kot tudi transcendentnih enačb. Čeprav je za zadnje poglavje potrebno znanje osnovnih pojmov diferencialnega računa, ga lahko razume tudi matematično manj razgledan bralec, ker razloži avtor vsako metodo geometrično in na več zgledih. Razen tega vsebuje knjiga tudi nekaj nalog z rezultati.

[Iz predstavitve knjige v reviji Obzornik za matematiko in fiziko 12]

DMFA–založništvo | Podatki | Prodajalna | Internet | Naša ponudba in CENIKI | Presek | Knjižnica Sigma | Obzornik za matematiko in fiziko
HTML 4.01 CSS © DMFA–založništvo 2003. Zadnji popravek strani dne 28. februarja 2006.