Ivan Vidav: ŠTEVILA IN MATEMATIČNE TEORIJE


DMFA–založništvo | Knjižnica Sigma | Cenik | Več o knjigi

Števila in matematične teorije
Zbirka: Knjižnica Sigma (številka 11)
Leto izida:  1985 (3. natis)
Obseg: 148 strani
Izvedba: 12 × 17 cm, mehka vezava
Cena: 7,00 EUR

KazaloO knjigi

Knjižica daje pravzaprav mnogo več kot bi bralec smel pričakovati po razmeroma skromnem oziroma skoraj šolskem naslovu. V njej najde bralec med specifično matematično snovjo nešteta razmišljanja o bistvu in zgradbi matematike, o smiselnosti matematike, o vlogi matematike ob današnjem bliskovitem razvoju vseh znanosti, o raznih težkih matematičnih problemih, ki se jih lahko obravnava z zelo različnih vidikov itd. Vsa ta razmišljanja, ki mejijo na filozofijo o matematiki, ustvarjajo bralcu večji čar kot pa konkretna obravnavana matematična tematika. Prav zaradi tega mora dati vsak samo formalni prikaz vsebine le zelo pomanjkljivo sliko o pomembnosti knjižice.

Knjižica obsega poleg kratkega uvoda, ki pa že zadeva v bistvo stvari, dve poglavji.

Prvo poglavje obravnava, izhajajoč od Peanovih aksiomov, uvajanje raznih tipov števil in njihovo geometrijsko ponazoritev. V ilustracijo problematike, ki nastaja pri iracionalnih številih, uporabi avtor zelo spretno Goldbachovo domnevo in Fermatov problem.

Drugo poglavje obravnava predmete matematičnega raziskovanja, začenši z znano Russellovo „definicijo“ matematike: „Matematika je znanost, v kateri nikoli ne vemo, o čem govorimo in tudi ne, ali je tisto, o čemer govorimo, res ali ne.“ Nekako v takem tonu razvije avtor po aksiomatični metodi teorijo grup, evklidsko geometrijo in neevklidsko geometrijo.

[Iz predstavitve knjige v reviji Obzornik za matematiko in fiziko 12]

DMFA–založništvo | Podatki | Prodajalna | Internet | Naša ponudba in CENIKI | Presek | Knjižnica Sigma | Obzornik za matematiko in fiziko
HTML 4.01 CSS © DMFA–založništvo 2003. Zadnji popravek strani dne 28. februarja 2006.