Jože Grasselli: DIOFANTSKE ENAČBE


DMFA–založništvo | Knjižnica Sigma | Zbirke nalog s tekmovanj | Cenik | Naročilnica | Več o knjigi

Diofantske enačbe
Zbirka: Knjižnica Sigma (številka 38)
Leto izida:  1984
Obseg: 156 strani
Izvedba: 14 × 20 cm, mehka vezava
Cena: 7,00 EUR

KazaloO knjigi

Teorija števil je ena najstarejših matematičnih disciplin. Človeški duh se je že od nekdaj rad igral s števili, iskal zveze med njimi, iskal zakonitosti. In posebnemu področju teorije števil, diofantskim enačbam, je posvečena Grassellijeva knjiga. Grški matematik Diofant je bil med prvimi, ki je sistematično raziskoval rešitve enačb s celimi števili. Od stare dediščine največ dolgujemo seveda helenski tradiciji, reševali pa so diofantske enačbe tudi drugi stari narodi, npr. Indijci in Kitajci.

Grasselli obravnava tri sklope enačb: linearne, kvadratne in Fermatovo (Pellovo). Knjigo bo lahko bral vsak srednješolec, ki ga zanima matematika, saj ne zahteva posebnega predznanja, razen morda v nekaterih poglavjih, ki so označena z zvezdico. Posebna odlika knjige so dobro izbrane naloge, ki sledijo vsakemu razdelku, pa še precej jih je. Tako si bo učenec, ki bo resno predelal knjigo, pridobil kar solidno znanje.

O diofantskih enačbah je bilo doslej napisanih nekaj člankov v revijah Obzornik za matematiko in fiziko in Presek, nekaj najdemo v Plemljevi Algebri s teorijo števil in Vidavovi Algebri. Grassellijeva knjiga je prva sistematična obravnava tega področja v slovenščini.

[Iz predstavitve knjige v reviji Obzornik za matematiko in fiziko 32]

DMFA–založništvo | Podatki | Prodajalna | Internet | Naša ponudba in CENIKI | Presek | Knjižnica Sigma | Obzornik za matematiko in fiziko
HTML 4.01 CSS © DMFA–založništvo 2003. Zadnji popravek strani dne 28. februarja 2006.