Janez Strnad: SVET NIHANJ IN VALOVANJ


DMFA–založništvo | Knjižnica Sigma | Astronomska literatura | Cenik | Naročilnica | Predstavitev

Svet nihanj in valovanj
Avtor: Janez Strnad
Zbirka: Knjižnica Sigma (številka 90)
Rubrika: Izobraževanje
Leto izida:  2010
Obseg: 200 strani
Izvedba: 14 × 20 cm, mehka vezava
ISBN: 978-961-212-234-8
Cena: 19,99 EUR

KazaloPredstavitev

Ali ni zanimivo zasledovati nihanja in valovanja skozi vse veje fizike? To je drugače kot pri uvodnem predavanju fizike, pri katerem postopno, v daljših časovnih razmikih pridejo na vrsto veje fizike. Tako je mogoče snov poživiti. Tak način ne more nadomestiti rednega predavanja, a omogoči, da poglobimo znanje. Zdi se prikladen v Knjižnici Sigma za učence, dijake ali študente, ki se zanimajo za fiziko. Nihanja in valovanja so zelo pomembna v raziskovanju in v vsakdanjem življenju ter segajo v več vej fizike. Zavest o vezeh med vejami fizike prispeva h globljemu razumevanju zakonov fizike in zaupanju vanje.

Treba je bilo razmisliti, kaj bi kazalo vljučiti in – proti koncu – kaj izpustiti. Del o nihanjih se začne z nihanji v mehaniki. Premim nihanjem sledijo sučna nihanja. Potem so na vrsti nihanja v elektriki. Drugi del obravnava valovanja, ki so veliko bolj raznovrstna. Valovanjem v mehaniki sledijo elektromagnetna valovanja. Kratek odstavek je posvečen „valovanjem“ v kvantni mehaniki. Na koncu je še krajši opis gravitacijskega valovanja.

Začetni odstavki se opirajo na fizikalne osnove, ki naj bi bralcu ne bile tuje, na primer na Newtonove zakone, Kirchhoffova izreka o električnih krogih, Maxwellove enačbe, zakone za pline. Potem pridejo na vrsto bolj zapletene zadeve, tudi nekatere podrobnosti. Nazadnje so v odstavkih z naslovom Pogled v preteklost navedene zanimivosti iz razvoja fizike. Krajše opombe te vrste so ponekod dodane kar na koncu odstavkov.

Nekateri deli so po matematični strani dokaj zahtevni. Vendar se zdi, da bi jih zmogel osvojiti študent fizike v prvem letniku, če bi si to prizadeval in bi si pri tem dal dovolj časa. Bralci, ki jih kak odstavek ne zanima ali se jim zdi prezahteven, ga lahko preskočijo. Navedeni viri ponekod bralca opozorijo na drugačen pogled ali mu omogočijo, da se pouči o podrobnostih. Bralec zlahka najde več virov na internetu, če v iskalniku, na primer Googlu, poišče ustrezne naslove. Tam je mogoče dobiti veliko zanimivih podatkov in tudi poučne kratke filme. Zaradi tega ni navedenih veliko virov, med njimi prevladujejo laže dostopni v Obzorniku za matematiko in fiziko, Preseku in Fiziki v šoli. Pri risanju diagramov je bil v pomoč programski paket za simbolično računanje Mathematica.


DMFA–založništvo | Podatki | Prodajalna | Internet | Naša ponudba in CENIKI | Presek | Knjižnica Sigma | Obzornik za matematiko in fiziko
HTML 4.01 CSS © DMFA–založništvo 2011. Zadnji popravek strani dne 3. junija 2011.