Borut Zalar: TEŽIŠČA IN VZTRAJNOSTNI MOMENTI


DMFA–založništvo | Knjižnica Sigma | Cenik | Več o knjigi

Težišča in vztrajnostni momenti
Zbirka: Knjižnica Sigma (številka 80)
Leto izida:  2005
Obseg: 120 strani
Izvedba: 14 × 20 cm, mehka vezava
ISBN: 961–212–186–9
Cena: 10,00 EUR

KazaloO knjigi

Avtor knjige Težišča in vztrajnostni momenti se poleg poučevanja matematike na univerzi ukvarja tudi z uporabo matematičnih metod v praksi. Običajne formule za izračun težišč in vztrajnostnih momentov so dejansko izračunljive le pri dovolj preprostih objektih, pri bolj zapletenih pa je potrebno objekte primerno razrezati in obravnavati „po kosih“. Knjiga prinaša mešanico srednje zahtevnih imatematičnih in inženirskih metod, ki bo zanimiva širokemu krogu bralcev.

V prvem delu knjige so obravnavana težišča najrazličnejših likov, ki nastopajo v strojniški, gradbeniški in nasploh inženirski praksi, v drugem pa vztrajnostni momenti, prav tako pomembni za uporabo v tehniki.


DMFA–založništvo | Podatki | Prodajalna | Internet | Naša ponudba in CENIKI | Presek | Knjižnica Sigma | Obzornik za matematiko in fiziko
HTML 4.01 CSS © DMFA–založništvo 2006. Zadnji popravek strani dne 28. februarja 2006.