Mihaela Triglav: METEORJI


DMFA–založništvo | Knjižnica Sigma | Cenik | Več o knjigi

Meteorji
Zbirka: Knjižnica Sigma (številka 68)
Leto izida:  2000
Obseg: 208 strani
Izvedba: 14 × 20 cm, mehka vezava
Cena: 2.000 SIT (8,35 EUR)

KazaloO knjigi

Opazovanje meteorjev je ena pomembnejših dejavnosti vse številnejših ljubiteljskih opazovalcev neba. Tega dela pa se ni mogoče resno lotiti brez primernega priročnika. Pričujoča knjiga bo ljubiteljem po vsebini, stilu in celovitosti predstavitve omenjene teme odlično služila. Delo bo zanimivo tudi za tiste bralce, ki se ne branijo spoznati matematične in fizikalne podlage atronomskih pojavov, in za tiste, ki si želijo nadaljnjega širjenja znanja, saj navaja mnoge dodatne vire. V knjigi so zbrani številni podatki, ki so sicer težje dostopni, bralcu z določenim znanjem fizike pa omogočajo oceno tistih lastnosti meteorjev, ki v knjigi niso posebej obdelane. Knjiga vključuje tudi rezultate novejših opazovanj, recimo dogajanje v meteorskem roju Leonidov. Pri opisovanju opazovanj avtorica uporablja uveljavljeni standard na tem področju, to so poročila Mednarodne meteorske zveze.

Upamo, da bodo po delu posegli ne samo ljubiteljski opazovalci neba, temveč tudi mnogi drugi mladi, ki se bodo za opazovanje „zvezd“ ob branju tega dela šele navdušili. Vsem skupaj želimo obilo zabave pri prebiranju knjig in – jasno nebo.

[Iz predstavitve knjige v reviji Presek 27]

DMFA–založništvo | Podatki | Prodajalna | Internet | Naša ponudba in CENIKI | Presek | Knjižnica Sigma | Obzornik za matematiko in fiziko
HTML 4.01 CSS © DMFA–založništvo 2003. Zadnji popravek strani dne 28. februarja 2006.