Matjaž Omladič in Vesna Omladič: MATEMATIKA IN DENAR


DMFA–založništvo | Knjižnica Sigma | Cenik | Več o knjigi

Matematika in denar
Zbirka: Knjižnica Sigma (številka 58)
Leto izida:  1995
Obseg: 144 strani
Izvedba: 14 × 20 cm, mehka vezava
ISBN: 961–212–052–8
Stanje: V pripravi ponatis

VsebinaO knjigi

Kot 58. po vrsti je v Knjižnici Sigma izšla zelo zanimiva knjižica Matematika in denar. V to zbirko je bila uvrščena zaradi nezahtevnega predznanja, dostopnosti podajanja in tudi zaradi zanimivosti za širši krog bralcev.

Knjižica obravnava snov, ki spada na široko področje uporabe matematike v ekonomiji, posebej pa na tisti del, ki je povezan z denarjem in ustreznimi poslovnimi odločitvami.

Vsebina knjižice je razdeljena na 9 poglavij, ki so med seboj le malo odvisna. Bralec lahko skoraj vsako preskoči brez škode za razumevanje drugih, če se mu zdi nezanimivo ali prezahtevno. V prvem poglavju Najprej o starih časih avtorja preletita zgodovino zapisovanja števil in razvoj računanja obresti. Naslednji dve poglavji Kaj so obresti in Kje pride prav obrestni račun sta še najbolj povezani s šolsko obravnavo obrestnega in obrestnoobrestnega računa. Z ugotovitvami in primeri uporabe bi moral biti seznanjen vsakdo, ki želi razumeti, kako banke obračunavajo obresti in kakšne so razlike med raznimi kreditnimi pogoji. O problemih ujemanja je naslov četrtega poglavja. To obravnava osnovne probleme ponudbe in povpraševanja, ki so rešljivi s sistemi linearnih enačb. Naslednji dve poglavji Optimalnost in Nelinearnost nas vpeljeta v osnove linearnega in nelinearnega programiranja pri reševanju raznih optimizacijskih problemov. Poglavje Markovske verige nas seznani z osnovami stohastičnih procesov, zadnji dve poglavji Odločanje in Skupinsko odločanje pa nas prepričata, da se da tudi v raznih življenjskih situacijah uporabiti matematični način mišljenja.

Avtorjema je zelo dobro uspelo podajati zanimivo in koristno snov na živahen način v slogu, ki je zasnovan na številnih primerih iz poslovnega življenja posameznikov ali majhnih podjetnikov. Tudi zahtevnejša razmišljanja so podana na naraven način, tako da lahko tudi bralec, ki nima dovolj predznanja, sledi toku misli in verjame izpeljanim sklepom. Za razumevanje večine snovi zadošča predznanje v okviru srednješolske matematike. Za tiste bralce, ki čutijo potrebo po izpopolnitvi potrebnega predznanja iz nekaterih poglavij linearne algebre in analize, sta avtorja v dodatku razložila najnujnejše.

Knjižico, ki izpolnjuje precejšnjo vrzel v slovenski matematični literaturi, toplo priporočamo v branje dijakom, njihovim učiteljem, študentom in sploh vsem, ki želijo spoznati uporabo matematike na ekonomsko-poslovnem področju. Ob prebiranju bodo spoznali, da matematika ni namenjena samo „kravžljanju možganov“, ampak da se da tudi koristno uporabiti v življenju, ki se na žalost vse bolj vrti okoli denarja.

[Iz predstavitev knjige v reviji Obzornik za matematiko in fiziko 43
in v reviji Presek 23]

DMFA–založništvo | Podatki | Prodajalna | Internet | Naša ponudba in CENIKI | Presek | Knjižnica Sigma | Obzornik za matematiko in fiziko
HTML 4.01 CSS © DMFA–založništvo 2003. Zadnji popravek strani dne 15. decembra 2006.