Zvonimir Bohte: UVOD V NUMERIČNO RAČUNANJE


DMFA–založništvo | Knjižnica Sigma | Cenik | Več o knjigi

Uvod v numerično računanje
Zbirka: Knjižnica Sigma (številka 57)
Leto izida:  1995
Obseg: 140 strani
Izvedba: 14 × 20 cm, mehka vezava
ISBN: 961–212–043–9
Cena: 7,00 EUR

KazaloO knjigi

Verjetno se vam je že kdaj zgodilo, da ste z žepnim računalom nekaj računali, pa niste dobili ravno rezultata, ki ste ga pričakovali. Kdor misli, da se mu to ne more zgoditi, naj vzame v roke računalo in izračuna naslednji izraz:

(1000 / 3 − 333) · 1000 − 1000 / 3 .

Izračunajte pravilno vrednost in jo primerjajte s tisto, ki jo izračuna vaše računalo! V resnici z vašim računalom ni nič narobe, problem je le v tem, da ne zna računati simbolno, temveč računa numerično.

Glavni problem numeričnega računanja pa je, da računalnik ne more predstaviti vseh števil, ampak le končno mnogo. Tako pri numeričnem računaju vedno računamo s približki, po vsaki računski operaciji pa se rezultat ponovno aproksimira s predstavljivim številom. Zaradi tega se pri računanju pojavijo zaokrožitvene napake, ki lahko na koncu pripeljejo do tega, da se rezultat popolnoma razlikuje od pričakovanega.

Če želimo z numeričnim računanjem priti do spodobnih rezultatov, moramo zato poznati ozadje nastanka zaokrožitvenih napak in račune preoblikovati tako, da ostanejo napake znotraj željenih mej. S tem se ukvarja analiza zaokrožitvenih napak, katere osnove so predstavljene v knjigi Uvod v numerično računanje profesor ja Zvonimirja Bohteta.

V knjigi zvemo vse o problemu predstavitve števil v računalniku. Predstavljena sta zapis s stalno piko in pa zapis s premično piko, ki se uporablja v veliki večini današnjih računalnikov.

S številnimi zgledi je predstavljeno, kako se lahko s preoblikovanjem računskih procesov izognemo numerični nestabilnosti. Glavna krivca za numerično nestabilnost sta deljenje z majhnimi števili in pa odštevanje približno enakih števil, zato se moramo temu po možnosti izogniti.

Knjiga je nastala kot razširitev razdelka Računanje s približki v srednješolskem učbeniku Petra Legiše, Matematika: Prvi letnik. Pojmi iz tega razdelka so v knjigi poglobljeni in posodobljeni, zato je knjiga med drugim dobrodošla tudi za srednješolske učitelje.

[Iz predstavitve knjige v reviji Presek 23]

DMFA–založništvo | Podatki | Prodajalna | Internet | Naša ponudba in CENIKI | Presek | Knjižnica Sigma | Obzornik za matematiko in fiziko
HTML 4.01 CSS © DMFA–založništvo 2003. Zadnji popravek strani dne 28. februarja 2006.