Janez Strnad: MALA KVANTNA FIZIKA


DMFA–založništvo | Knjižnica Sigma | Cenik | Več o knjigi

Mala kvantna fizika
Zbirka: Knjižnica Sigma (številka 45)
Leto izida:  1992 (2. natis)
Obseg: 140 strani
Izvedba: 14 × 20 cm, mehka vezava
Stanje: ( P O Š L O )

VsebinaO knjigi

Avtor je napisal že več knjig o „kvantni fiziki“ z namenom, da bi približal ta pomembni delež fizikalne in naravoslovne kulture čim širšemu krogu bralcev z različno predizobrazbo. Najnovejše delo s tega področja je namenjeno predvsem srednješolcem, pa tudi odraslim, ki jih zanima naravoslovje. Knjižica kaže velik napredek v pedagoški obdelavi te težavne snovi. Avtor je opustil zgodovinsko zaporedje poglavij in raje gradi pojme na čim primernejšem logičnem zaporedju pojavov, razmišljanj, ugibanj in zaključkov. Ker pa je zgodovinski razvoj zelo poučen, ga je dodal v dodatku. Knjižica je razdeljena na tri dele. V prvem najdemo kvantne pojave in njihovo neposredno razlago ter eksperimentalno dokumentacijo. V drugem (kvantna mehanika) in tretjem delu (h kvantni elektrodinamiki) bralec lahko sledi matematičnim izpeljavam.

Knjiga se opira na srednješolsko znanje fizike in zahteva predvsem znanje energijskega zakona. Bralec, ki je manj matematično podkovan, bo lahko sledil prvemu, najobsežnejšemu delu knjige in spoznal mnogo zanimivih kvantnih pojavov vsaj opisno; prvi del predstavlja samostojno celoto in lahko bralec po njem odjenja. V drugem in tretjem delu knjige se bralec ne sme ustrašiti odvajanja, integriranja in kompleksnih števil, in dobro je, da sam preizkusi podane rešitve preprostih diferencialnih enačb.

[Iz predstavitve knjige v reviji Presek 16]

DMFA–založništvo | Podatki | Prodajalna | Internet | Naša ponudba in CENIKI | Presek | Knjižnica Sigma | Obzornik za matematiko in fiziko
HTML 4.01 CSS © DMFA–založništvo 2003. Zadnji popravek strani dne 7. maja 2010.