Niko Prijatelj: OSNOVE MATEMATIČNE LOGIKE

1. del: Simbolizacija


DMFA–založništvo | Knjižnica Sigma | Zbirke nalog s tekmovanj | Cenik | Naročilnica | Več o knjigi

Osnove matematične logike - 1. del
Zbirka: Knjižnica Sigma (številka 33)
Leto izida:  1992 (4. natis)
Obseg: 168 strani
Izvedba: 14 × 20 cm, mehka vezava
Cena: 8,50 EUR

KazaloO knjigi

Kot izvemo iz avtorjevega uvoda, je svoje delo Uvod v matematično logiko, ki je doživelo tri izdaje (1960, 1969 in 1973), nadomestil s celovitejšim delom Osnove matematične logike. Prvi del nosi podnaslov Simbolizacija, v zbirki Matematika pa sta izšla še drugi del s podnaslovom Formalizacija in tretji del s podnaslovom Aplikacija. Namen dela je seznaniti bralca s teorijami prvega reda, ki predstavljajo jedro matematične logike in obenem njen, v matematiki najbolj uporabljen del.

V Simbolizaciji naj bi se bralec postopoma seznanil z osnovnimi prvinami jezikov prvega reda (izjave, izjavne povezave, notranja zgradba povezav), pa tudi z zgodovino logike in nekaterimi vprašanji bolj filozofske narave. Večina pojmov je podrobno razložena in podprta s številnimi zgledi.

Simbolizacija je prijetno napisana in, za matematično knjigo, lahko berljiva. Zaradi vsebine je knjiga nedvomno dobrodošla širšemu krogu bralcev.

[Iz predstavitve knjige v reviji Presek 10]

DMFA–založništvo | Podatki | Prodajalna | Internet | Naša ponudba in CENIKI | Presek | Knjižnica Sigma | Obzornik za matematiko in fiziko
HTML 4.01 CSS © DMFA–založništvo 2003. Zadnji popravek strani dne 28. februarja 2006.