Nina A. Virčenko: MATEMATIKA V AFORIZMIH, CITATIH IN IZREKIH


DMFA–založništvo | Knjižnica Sigma | Cenik | Več o knjigi

Matematika v aforizmih, citatih in izrekih
Prevedel: Dušan Pagon
Zbirka: Knjižnica Sigma (številka 48)
Leto izida:  1990
Obseg: 260 strani
Izvedba: 14 × 20 cm, mehka vezava
Cena: 1.250 SIT (5,22 EUR)

KazaloO knjigi

Nenavadna lepota vlada v carstvu matematike, podobna ne toliko lepoti umetnosti kot lepoti narave; razsoden razum se uči ceniti to lepoto prav tako kot lepoto narave. (E. Kumer)

Ta citat je eden izmed tisočpetstotih, ki jih najdete v knjigi Nine A. Virčenko Matematika v aforizmih, citatih in izrekih. V knjigi so zbrane misli preko 600 velikih ljudi iz različnih časovnih obdobij, dežel in poklicev.

Vsebinsko so razdeljene na šest poglavij: Definicija in bistvo matematike, Pomen matematike in njena povezanost z drugimi znanostmi, Učenje in poučevanje matematike, O lepoti matematike in matematičnega ustvarjanja, Elementarna matematika, Višja matematika in kibernetika.

Kot že naslovi povedo, bo prebiranje izrekov, citatov in aforizmov zanimivo tako za učence in učitelje kot za druge ljubitelje matematike. Prevajalec Dušan Pagon je knjigo obogatil še z zanimivim imenskim in stvarnim kazalom.

Celotna knjiga je opevanje matematike in potrjevanje njene vrednosti. Zato za konec, za pokušino, prepišimo še eno, ne pogostokrat izraženo misel:

Če v matematiki ne bi bilo lepote, bi najbrž ne bilo tudi same matematike. Kaj bi tedaj privlačilo k tej zahtevni znanosti največje genije človeštva? (N. A. Čajkovski)

[Iz predstavitve knjige v reviji Presek 19]

DMFA–založništvo | Podatki | Prodajalna | Internet | Naša ponudba in CENIKI | Presek | Knjižnica Sigma | Obzornik za matematiko in fiziko
HTML 4.01 CSS © DMFA–založništvo 2003. Zadnji popravek strani dne 28. februarja 2006.