L. E. Sadovski in A. L. Sadovski: MATEMATIKA IN ŠPORT


DMFA–založništvo | Knjižnica Sigma | Cenik | Več o knjigi

Matematika in šport
Naslov originala: MATEMATIKA I SPORT
Prevedel in priredil:  Bojan Hvala
Zbirka: Knjižnica Sigma (številka 47)
Leto izida: 1990
Obseg: 192 strani
Izvedba: 14 × 20 cm, mehka vezava
Cena: 7,00 EUR

KazaloO knjigi

Matematika in šport sodi v plejado knjig, ki poskušajo (mlademu) bralcu odkrivati nova področja, kjer je mogoče koristno uporabiti matematične metode. V njej so obravnavana nekatera športna dogajanja, ki jih lahko proučujemo z metodami uporabe matematike, in to v dveh stopnjah: avtorja najprej v opisani obliki predstavita posamezen problem in nakažeta metode za njegovo reševanje, nato pa pojasnita, kako na takšni osnovi zgradimo primeren model in (z občutkom za pravo mero strogosti in obravnavo podrobnosti) uporabimo ustrezna matematična orodja za rešitev naloge.

Delo, ki ga avtorja namenjata učencem, športnikom, trenerjem, učiteljem matematike in telesne kulture, je razdeljeno na deset poglavij z naslednjimi naslovi: Matematika športu in šport matematiki, Kaj je to uporabna matematika?, Matematični model teniške igre, Ah, ti sodniki!, Pogovorimo se o rekordih, Linearno programiranje, Teorija iger, Organizacija tekmovanj, O športnih kvalifikacijah, Zaključek.

Za večino bralcev bo to delo predvsem bogat pregled različnih matematičnih metod, včasih delno prilagojenih za uporabo na specifičnem področju. Opis metod v knjigi je primeren tudi za matematično manj izkušenega bralca, zato jo bo verjetno že osnovnošolec lahko prebral „po diagonali“, srednješolci pa bi se morali (z nekaj dodatnega miselnega napora) že uspešno prebiti skozi celotno delo. V knjigi pa je tudi toliko informacij o športu samem, da ne bo nič manj zanimiva za tiste, ki matematično plat problemov povsem obvladajo. Za vzorec omenimo poleg – po našem mnenju – najbolj zanimivih postopkov (kako izračunavajo rating šahistom, kako določajo vrsti red tekmovalcev v gimnastiki ali umetnostnem drsanju) še modele teniške igre, računanje trenda v zvezi z razvojem svetovnega rekorda pri skoku s palico, določanje najboljše taktike v raznih športnih disciplinah (pri menjavah igralcev v hokeju na ledu, pri sestavljanju teniške ekipe, pri začetku finiša v hitrostnem drsanju ali pri izpuščanju posameznih tež pri dvigovanju uteži) in uporabo matematičnih metod pri organizaciji različnih tekmovanj (kako npr. v tenisu postavimo nosilce skupin, kako določimo po Bergerjevem sistemu pare za posamezno kolo šahovskega turnirja in kako to gre po švicarskem sistemu).

Knjigo Matematika in šport, ki je prvič izšla leta 1985 v zbirki Kvant pri moskovski založbi Nauka, je več kot prevedel Bojan Hvala: ne gre namreč le za dobeseden prevod ruskega izvirnika, ampak za zaokroženo priredbo knjige za naše razmere, tako pri predstavitvi posameznih metod (prilagojeno našemu srednješolcu) kot pri izbiri nekaterih praktičnih zgledov. Ker je prevajalec poskrbel tudi za dodatne informacije o slovenski in tuji literaturi, ki omogoča poglobljeno spoznavanje posameznih matematičnih metod, lahko v knjigi Matematika in šport vidimo tudi privlačen splošni uvod v uporabno matematiko in jo kot takšno še posebej toplo priporočamo v branje.

[Iz predstavitve knjige v reviji Presek 18]

DMFA–založništvo | Podatki | Prodajalna | Internet | Naša ponudba in CENIKI | Presek | Knjižnica Sigma | Obzornik za matematiko in fiziko
HTML 4.01 CSS © DMFA–založništvo 2003. Zadnji popravek strani dne 28. februarja 2006.