Aleš Berkopec: UPORABA MATEMATIKE z rešenimi problemi iz naravoslovja


DMFA–založništvo | Cenik | Več o knjigi

Uporaba matematike
Avtor: Aleš Berkopec
Leto izida:  2021
Obseg: 240 strani
Izvedba: 21 × 28 cm, mehka vezava
ISBN: 978-961-6243-81-0
Cena: 25,00 EUR


O knjigi

Pri Zvezi za tehnično kulturo Slovenije je izšla zbirka rešenih nalog, pripravljenih za delavnico Uporaba matematike, ki poteka v okviru obšolskih predavanj pri ZOTKS. Vsebina približno sledi gimnazijski in malo fakultetni snovi pri matematiki. Vsako poglavje ima kratek matematični uvod. Nekateri pojmi tam niso definirani, a jih bralec lahko poišče v matematičnem priročniku.

Knjiga je vsebinsko razdeljena na naslednja poglavja: Števila in računska pravila, Napotki in namigi, Funkcije ene spremenljivke, Geometrija in trigonometrija, Vektorji, Zaporedja in vrste, Odvod, Integral, Kombinatorika in verjetnost, Matrični račun, Kompleksna števila in Navadne diferencialne enačbe.

Vsaka naloga ima uvod, kjer je kratko in jedrnato opisano naravoslovno ozadje, v katerem naloga živi, po potrebi pa je dodana še kakšna enačba. Sledijo besedilo naloge, privzetki in postopek reševanja ter na koncu obravnava oziroma komentar rezultatov. Izkušnje kažejo, da nemajhen del populacije dojame postopek, ki privede do rešitve, šele potem, ko neko nalogo vidi rešeno z vsemi podrobnostmi čisto do konca, zato je večina nalog v tej knjigi rešena podrobneje, kot je običajno.DMFA–založništvo | Podatki | Internet | Prodajalna | Povezave | Naša ponudba in CENIKI | Iskanje | Hitri skok: