Akcija knjig izdanih pri DMFA - založništvu


DMFA–založništvo | Cenik

Knjižnica Sigma:

10 Jamnik ELEMENTI TEORIJE INFORMACIJE 7,00 EUR 1,00 EUR
12 Vadnal FUNKCIJE 7,00 EUR 1,00 EUR
23 Prijatelj MATEMATIČNE STRUKTURE III 7,00 EUR 1,00 EUR
30 Vadnal OSNOVE DIFERENČNEGA RAČUNA 7,00 EUR 1,00 EUR
42 Ševarlić KRATKA ZGODOVINA ASTRONOMIJE 7,00 EUR 1,00 EUR
47 Sadovski MATEMATIKA IN ŠPORT 7,00 EUR 1,00 EUR
51 Grasselli DIOFANTSKI PRIBLIŽKI 7,00 EUR 1,00 EUR
52 Hawking BERILO H KRATKI ZGODOVINI ČASA 8,00 EUR 3,00 EUR
53 Devlin NOVA ZLATA DOBA MATEMATIKE 10,00 EUR 1,00 EUR
57 Bohte UVOD V NUMERIČNO RAČUNANJE 7,00 EUR 3,00 EUR
59 Hladnik MODERNA KVADRATURA KROGA 8,00 EUR 3,00 EUR
63 Wilson, Watkins UVOD V TEORIJO GRAFOV 15,00 EUR 5,00 EUR
64 Hladnik KONVEKSNE MNOŽICE V RAVNINI 10,00 EUR 5,00 EUR
65 Razpet RAVNINSKE KRIVULJE 10,00 EUR 5,00 EUR
69 Guillemot ZGODOVINA MATEMATIKE, ZGODBE O PROBLEMIH, 2. del 13,50 EUR 5,00 EUR
70 Cofman KAJ NAJ REŠUJEMO?, 1. del 10,00 EUR 3,00 EUR
72 Cofman KAJ NAJ REŠUJEMO?, 2. del 10,00 EUR 3,00 EUR
73 Omladič MATEMATIKA IN ODLOČANJE 11,00 EUR 5,00 EUR
74 Vilfan, Muševič TEKOČI KRISTALI 10,00 EUR 3,00 EUR
7677 Dominko, Golli REŠENE NALOGE IZ FIZIKE Z DRŽAVNIH TEKMOVANJ, 3. del, komplet dveh knjig 29,99 EUR 10,00 EUR
7879 Banks LEDENE GORE, PADAJOČE DOMINE, komplet dveh knjig 20,86 EUR 5,00 EUR
80 Banks TEŽIŠČA IN VZTRAJNOSTNI MOMENTI 10,00 EUR 3,00 EUR
81 Strnad O POUČEVANJU FIZIKE 12,49 EUR 3,00 EUR
86 Banks STRAST DO TRILČKOV 18,69 EUR 3,00 EUR
88 Mitrović PROJEKTIVNA GEOMETRIJA 20,99 EUR 10,00 EUR
90 Strnad SVET NIHANJ IN VALOVANJ 19,99 EUR 10,00 EUR
91 Sosinski VOZLI 29,99 EUR 10,00 EUR
93 Senn KOCKANJE S SMRTJO 29,99 EUR 10,00 EUR
97 Strnad MALA ZGODOVINA DOPPLERJEVEGA POJAVA 15,50 EUR 5,00 EUR

Matematika:

06 Vidav VIŠJA MATEMATIKA I. 18,99 EUR 10,00 EUR
16 Jamnik MATEMATIKA 26,99 EUR 15,00 EUR
23 Grasselli, Vadnal LINEARNA ALGEBRA, LINEARNO PROGRAMIRANJE 13,00 EUR 5,00 EUR
34 Bohte NUMERIČNO REŠEVANJE NELINEARNIH ENAČB 10,00 EUR 3,00 EUR
44 Kozak NUMERIČNA ANALIZA 37,99 EUR 20,00 EUR
45 Grasselli ENCIKLOPEDIJA ŠTEVIL 37,99 EUR 15,00 EUR

Fizika:

39 Rakovec, Vrhovec OSNOVE METEOROLOGIJE ZA NARAVOSLOVCE IN TEHNIKE 20,00 EUR 15,00 EUR
41 Pahor UVOD V RAVNOVESNO STATISTIČNO FIZIKO 9,00 EUR 3,00 EUR
46 Širca, Horvat RAČUNSKE METODE ZA FIZIKE 49,99 EUR 25,00 EUR
47 Planinšič DIDAKTIKA FIZIKE 29,99 EUR 15,00 EUR
48 Schilling, Lindberg Christensen OČI, ZAZRTE V NEBO pošlo pošlo
49 Čadež TEORIJA GRAVITACIJE 25,00 EUR 20,00 EUR
54 Likar OSNOVE FIZIKALNIH MERJENJ 15,00 EUR 15,00 EUR

Izbrana poglavja iz matematike in računalništva:

09 Suhadolc SEBI ADJUNGIRANI OPERATORJI V HILBERTOVEM PROSTORU 3,00 EUR 1,00 EUR
16 Hladnik NALOGE IN PRIMERI IZ FUNKCIONALNE ANALIZE IN TEORIJE MERE 5,00 EUR 3,00 EUR
26 Hladnik POVABILO V HARMONIČNO ANALIZO 5,00 EUR 3,00 EUR
27 Batagelj, Klavžar DS2, ALGEBRA IN TEORIJA GRAFOV, Naloge 12,50 EUR 5,00 EUR
31 Suhadolc POTENCIALNA TEORIJA 5,00 EUR 1,00 EUR
40 Drnovšek REŠENE NALOGE IZ TEORIJE MERE 7,00 EUR 3,00 EUR
42 Povh, Pustavrh, Fošner, Gorše Pihler, Zalar MATEMATIČNE METODE V UPORABI 24,38 EUR 5,00 EUR
45 Šemrl OSNOVE VIŠJE MATEMATIKE I. 24,99 EUR 10,00 EUR
51 Cimprič, Prezelj REŠENE NALOGE IZ ANALIZE IV 15,00 EUR 10,00 EUR
52 Virk REŠENE NALOGE IZ UVODA V DIFERENCIALNO GEOMETRIJO 12,50 EUR 3,00 EUR

Podiplomski seminar iz matematike:

11 Vidav BANACHOVE ALGEBRE pošlo pošlo
12 Vidav UVOD V TEORIJO C*-ALGEBER pošlo pošlo
13 Vrabec BORDISM, HOMOLOGY, AND STIEFEL-WHITNEY NUMBERS 4,50 EUR 1,00 EUR
15 Suhadolc NEKOREKTNI PROBLEMI 4,50 EUR 1,00 EUR
17 Suhadolc LINEARNI TOPOLOŠKI PROSTORI, 2. del pošlo pošlo
19 Magajna VLOŽITVE MATRIČNIH ALGEBER 4,50 EUR 1,00 EUR
20 Razpet UMBRALNI RAČUN pošlo pošlo
23 Pavešić THE HOPF INVARIANT ONE PROBLEM pošlo pošlo
24 Mohar TEORIJA MATROIDOV 12,50 EUR 1,00 EUR
25 Zalar STRUKTURNA ALGEBRA ZA PODIPLOMCE IN NESPECIALISTE 7,00 EUR 1,00 EUR
26 Bračič UVOD V ANALITIČNO TEORIJO ŠTEVIL 10,00 EUR 5,00 EUR
27 Magajna OSNOVE TEORIJE MERE 19,49 EUR 10,00 EUR
28 Lakner, Petek, Škapin Rugelj DISKRETNI DINAMIČNI SISTEMI 15,00 EUR 5,00 EUR

Učbeniki in priročniki:

01 Štalec ZBIRKA VAJ IZ ARITMETIKE, ALGEBRE IN ANALIZE za I. razred srednjih šol 6,50 EUR 1,00 EUR
02 Štalec ZBIRKA VAJ IZ ARITMETIKE, ALGEBRE IN ANALIZE za II. razred srednjih šol 6,50 EUR 1,00 EUR
03 Štalec ZBIRKA VAJ IZ ARITMETIKE, ALGEBRE IN ANALIZE za III. razred srednjih šol 8,00 EUR 1,00 EUR
04 Štalec ZBIRKA VAJ IZ ARITMETIKE, ALGEBRE IN ANALIZE za IV. razred srednjih šol 6,50 EUR 1,00 EUR
06 Pucelj, Štalec GEOMETRIJA za srednje šole - 2. del 6,50 EUR 1,00 EUR
08 Zmazek MATEMATIKA, PRIPRAVA NA MATURO 13,00 EUR 1,00 EUR
09 Željko s sodelavci ALTIUS, CITIUS, FORTIUS 19,00 EUR 10,00 EUR
10 Felda 40 NATIONAL MATH OLYMPIADS IN SLOVENIA 6,00 EUR 1,00 EUR
11 Gerber MATEMATIKA ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ 8,50 EUR 5,00 EUR
13 Lokar DERIVE 8,50 EUR 1,00 EUR
15 Demmel UPORABNA NUMERIČNA LINEARNA ALGEBRA 19,99 EUR 5,00 EUR

Zbirka izbranih poglavij iz fizike:

03 Rosina JEDRSKA FIZIKA 17,00 EUR 10,00 EUR
23 Ponikvar, Pahor ELEKTRONSKI PRAKTIKUM ZA FIZIKE 9,99 EUR 5,00 EUR
24 Golli KVARKOVSKI MODELI HADRONOV 5,00 EUR 1,00 EUR
25 Strnad NA POT K SCHWARZSCHILDU 5,00 EUR 1,00 EUR
28 Strnad IZPITNA VPRAŠANJA IZ FIZIKE II. 3,50 EUR 1,00 EUR
29 Strnad HOMOGENO GRAVITACIJSKO POLJE 5,00 EUR 1,00 EUR
31 Strnad ZAČETKI KVANTNE STATISTIČNE MEHANIKE 5,00 EUR 1,00 EUR
33 Prelovšek TEORIJA TRDNE SNOVI, Podiplomski študij fizike 10,00 EUR 3,00 EUR
34 Strnad ODKRITJE RAZCEPA 5,00 EUR 1,00 EUR
39 Šmit SPEKTROSKOPSKE METODE S POSPEŠENIMI IONI 12,50 EUR 3,00 EUR
40 Cvelbar MERJENJE IONIZIRAJOČEGA SEVANJA 12,50 EUR 3,00 EUR
41 Pahor ELEKTRONIKA ZA FIZIKE 12,99 EUR 10,00 EUR
45 Mohorič NALOGE IZ FIZIKE I ZA FIZIKALNO MERILNO TEHNIKO 11,99 EUR 10,00 EUR
46 Gaberšek, Skok, Žabkar REŠENE NALOGE IZ OSNOV METEOROLOGIJE 10,99 EUR 10,00 EUR
47 Mohorič NALOGE IZ FIZIKE II ZA FIZIKALNO MERILNO TEHNIKO 11,99 EUR 10,00 EUR
51 Žitko KVANTNE IN RAČUNALNIŠKE TEHNOLOGIJE 16,00 EUR 10,00 EUR

Presekova knjižnica:

03 Prosen ASTRONOMSKA OPAZOVANJA 3,50 EUR 1,00 EUR
04 Strnad ZAČETKI SODOBNE FIZIKE 3,50 EUR 1,00 EUR
05 Strnad RELATIVNOST ZA ZAČETNIKE 3,50 EUR 1,00 EUR
06 Landau, Rumer KAJ JE TEORIJA RELATIVNOSTI 3,50 EUR 1,00 EUR
07 Križanič UKROČENA MATEMATIKA 3,50 EUR 1,00 EUR
09 Strnad ZAČETKI KVANTNE FIZIKE 3,50 EUR 1,00 EUR
10 Kuščer ENAJSTA ŠOLA IZ FIZIKE 3,50 EUR 1,00 EUR
16 Šporer OH, TA MATEMATIKA 5,50 EUR 1,00 EUR
22 Bajc, Pisanski NAJNUJNEJŠE O GRAFIH 3,50 EUR 1,00 EUR
24 Strnad JOŽEF STEFAN, Ob stopetdesetletnici rojstva 3,50 EUR 1,00 EUR
26 Vidav JOSIP PLEMELJ, Ob dvajsetletnici smrti 3,50 EUR 1,00 EUR
27 Strnad DO NEWTONOVIH ZAKONOV 3,50 EUR 1,00 EUR
37 TEKMUJMO ZA VEGOVA PRIZNANJA, 2. del 8,00 EUR 1,00 EUR
39 Prosen UKVARJANJE S SENCO 10,50 EUR 1,00 EUR
41 Dolinar, Felda, Željko MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU 2005-2008 18,74 EUR 8,00 EUR
42 Akiyama, Ruiz DOGODIVŠČINE V DEŽELI MATEMATIČNIH ČUDES 19,99 EUR 10,00 EUR
43 Fiami EINSTEINOVA ŽIVLJENJA 7,68 EUR 1,00 EUR
44 Fiami GALILEJEVA ŽIVLJENJA 7,68 EUR 1,00 EUR
45 Fiami ŽIVLJENJA MARIE CURIE 8,31 EUR 1,00 EUR
46 Dolinar, Felda, Željko MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU 2009-2011 14,50 EUR 10,00 EUR
47 REŠENE NALOGE S TEKMOVANJ IZ POSLOVNE MATEMATIKE IN STATISTIKE 2003-2012 16,00 EUR 5,00 EUR
49 Dolinar, Felda, Željko MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU 2012-2016 23,00 EUR 15,00 EUR

Matematični rokopisi:

08 Omladič KONČNORAZSEŽNI VEKTORSKI PROSTORI 7,00 EUR 1,00 EUR
21 Zakrajšek ANALIZA III 16,50 EUR 3,00 EUR

Razno:

08 Suhadolc ŽIVLJENJE IN DELO PROFESORJA RIHARDA ZUPANČIČA 22,98 EUR 1,00 EUR
09 Rovelli ZAPOVRSTJE ČASA 16,00 EUR 12,00 EUR
11 Vidav O DELJENJU Z OSTANKOM IN ŠE O ČEM pošlo pošlo
imfm03 JURIJ BARON VEGA IN NJEGOV ČAS 31,30 EUR 5,00 EUR

Akcija ne velja za nakup v komisijsko prodajo. Najmanjši znesek nakupa, v primeru pošiljanja knjig po pošti, je 10,00 EUR.

Akcija velja od 24. maja 2022 do razprodaje zalog.

Se priporočamo za nakup.


DMFA–založništvo | Podatki | Internet | Prodajalna | Povezave | Naša ponudba in CENIKI | Iskanje | Hitri skok: