Ivan Vidav: O DELJENJU Z OSTANKOM IN ŠE O ČEM


DMFA–založništvo | Cenik | Več o knjigi

O deljenju z ostankom in še o čem
Avtor: Ivan Vidav
Leto izida:  2016
Obseg: 140 strani
Izvedba: 16,5 × 23,5 cm, mehka vezava
ISBN: 978-961-212-271-3
Cena: 10,00 EUR

Kazalo

 1. Josip Globevnik: V spomin akademiku Ivanu Vidavu (1918–2015)
 2. Profesor Ivan Vidav je dobil nagrado Avnoj za matematiko
 3. Pogovor s prof. Ivanom Vidavom ob 40. obletnici smrti prof. Josipa Plemlja
 4. O deljenju z ostankom in še o čem
 5. O delitvi dediščine
 6. Števila, ki so vsota dveh kubov
 7. Naloga za spretne (in potrpežljive) računarje
 8. Koliko je ura?
 9. Rešitve enačbe x2 + y2 = 10nx + y v naravnih številih
 10. O številih, ki jih lahko zapišemo s samimi enakimi števkami
 11. O perfektnih (popolnih) kvadrih
 12. O številu π
 13. Številka Tonetove osebne izkaznice
 14. Tetraedri s ploščinsko enakimi mejnimi ploskvami
 15. Sylvestrov izrek
 16. Kako ugotovimo, da je naravno številko sestavljeno, preden ga razstavimo?
 17. Koliko trikotnikov?
 18. Kako razrežemo kvadrat na trikotnike z racionalnimi stranicami
 19. Katera praštevila so vsote dveh kvadratov naravnih števil?
 20. Trikotniki s posebno lastnostjo
 21. Racionalni sinusi kotov v trikotniku
 22. tgα⁄2 + tgβ⁄2 + tgγ⁄2 = 2
 23. Teorija števil in verjetnostni račun
 24. O premočrtnem in krožnem gibanju
 25. O številu 13DMFA–založništvo | Podatki | Internet | Prodajalna | Povezave | Naša ponudba in CENIKI | Iskanje | Hitri skok: 
HTML 4.01 CSS © DMFA–založništvo 2016. Zadnji popravek strani dne 13. aprila 2016.