Podiplomski seminar iz matematike


DMFA–založništvo | Cenik

Zadnja novost v zbirki Podiplomski seminar iz matematike:Cenik izdaj v zbirki Podiplomski seminar iz matematike

11VidavBANACHOVE ALGEBRE 3,60 EUR 4,50 EUR
12 Vidav UVOD V TEORIJO C*-ALGEBER 3,60 EUR 4,50 EUR
13Vrabec BORDISM, HOMOLOGY, AND STIEFEL-WHITNEY NUMBERS 3,60 EUR 4,50 EUR
15 Suhadolc NEKOREKTNI PROBLEMI 3,60 EUR 4,50 EUR
17 Suhadolc LINEARNI TOPOLOŠKI PROSTORI – 2. del 3,60 EUR 4,50 EUR
19 Magajna VLOŽITVE MATRIČNIH ALGEBER 3,60 EUR 4,50 EUR
20 Razpet UMBRALNI RAČUN 3,60 EUR 4,50 EUR
21 Lavrič DELNO UREJENE GRUPE IN DELNO UREJENI KOLOBARJI 3,60 EUR 4,50 EUR
22 Lavrič DELNO UREJENI VEKTORSKI PROSTORI 3,60 EUR 4,50 EUR
23 Pavešić THE HOPF INVARIANT ONE PROBLEM 3,60 EUR 4,50 EUR
24 Mohar TEORIJA MATROIDOV 10,00 EUR 12,50 EUR
25Zalar STRUKTURNA ALGEBRA ZA PODIPLOMCE IN NESPECIALISTE 5,60 EUR 7,00 EUR
26Bračič UVOD V ANALITIČNO TEORIJO ŠTEVIL 8,00 EUR 10,00 EUR
27 Magajna OSNOVE TEORIJE MERE 15,59 EUR 19,49 EUR
28 Lakner, Petek, Škapin Rugelj DISKRETNI DINAMIČNI SISTEMI 12,00 EUR 15,00 EUR

Nižje cene veljajo le za člane DMFA Slovenije, individualne naročnike revije Presek, dijake in študente, za prodajo v Sloveniji. Vse cene vključujejo DDV. Cenik velja do objave novejšega oziroma do prodaje zalog.


DMFA–založništvo | Podatki | Prodajalna | Internet | Naša ponudba in CENIKI | Presek | Knjižnica Sigma | Obzornik za matematiko in fiziko