Ivan Vidav: UVOD V TEORIJO C*-ALGEBER


DMFA–založništvo | Podiplomski seminar iz matematike | Cenik | Več o knjigi

Uvod v teorijo C*-algeber
Po predavanjih zapisala:  Milan Hladnik in Matjaž Omladič
Zbirka: Podiplomski seminar iz matematike (številka 12)
Leto izida: 1982 (2. natis)
Obseg: 80 strani
Izvedba: 16,5 × 23 cm, mehka vezava
Cena: 4,50 EUR

VsebinaO knjigi

Dvanajsti zvezek Podiplomskega seminarja prinaša zgoščen prikaz osnovnih pojmov in delovnih metod – pravzaprav le enega dela – obsežne teorije C*-algeber, ki so poseben primer Banachovih algeber z involucijo.

O splošnih Banachovih algebrah in algebrah z involucijo govori prvo poglavje, ki navaja nekaj dejstev, potrebnih pri nadaljnji obravnavi (neprimerno popolnejšo informacijo o njih najde slovenski bralec v delu prof. Vidava: Banachove algebre). Drugo poglavje je posvečeno t. i. abstraktnim C*-algebram, njihovim algebraičnim in topološkim lastnostim. V njem so zbrani klasični rezultati v zvezi z Gelfandovo upodobitvijo komutativnih C*-algeber, pozitivnimi elementi in pozitivnimi funkcionali, ideali in podalgebrami, ekstremnimi točkami, izometrijami in jordanskimi homomorfizmi ter odvajanji in avtomorfizmi C*-algeber. Tretje in zadnje poglavje pa se loteva obravnave različnih vrst operatorjev nad Hilbertovim prostorom (kompaktnih, Hilbert-Schmidtovih in operatorjev s sledjo) ter algeber omejenih linearnih operatorjev, brez dvoma najpomembnejših primerov nekomutativnih C*-algeber. Z njimi so abstraktne C*-algebre lepo povezane po teoriji upodobitev, ta pa v pričujočem prikazu ni zajeta.

Kot vsi drugi zvezki Podiplomskega seminarja je tudi to delo v prvi vrsti namenjeno študentom tretje stopnje matematike, predvsem tistim, ki so usmerjeni v funkcionalno analizo.

[Iz predstavitve knjige v reviji Obzornik za matematiko in fiziko 26]

DMFA–založništvo | Podatki | Internet | Prodajalna | Povezave | Naša ponudba in CENIKI | Iskanje | Hitri skok: 
HTML 4.01 CSS © DMFA–založništvo 2005. Zadnji popravek strani dne 18. marca 2008.