Bojan Magajna: OSNOVE TEORIJE MERE


DMFA–založništvo | Podiplomski seminar iz matematike | Cenik | Več o knjigi

Osnove teorije mere
Zbirka: Podiplomski seminar iz matematike (številka 27)
Leto izida:  2011
Obseg: 140 strani
Izvedba: 16,5 × 23,5 cm, mehka vezava
ISBN: 978-961-212-241-6
Cena: 19,49 EUR

Kazalo

  1. Predgovor
  2. Uvod
  3. Merljive množice
  4. Merljive funkcije
  5. Integral
  6. Kompleksne mere
  7. Mere na lokalno kompaktnih prostorih
  8. Odvajanje mer in funkcij
  9. Literatura
  10. Stvarno kazalo


O knjigi

Ta knjiga obravnava temelje klasične teorije mere in integrala v taki splošnosti, kot običajno nastopa v uporabi na drugih področjih matematike. Glavne teme so: mere na algebrah in σ-algebrah, zunanje mere in razširitve mer, klasični konvergenčni izreki za integral, produktne mere, absolutna zveznost in vzajemna singularnost, integriranje na lokalno kompaktnih Hausdorffovih prostorih in odvajanje mer na evklidskih prostorih.

DMFA–založništvo | Podatki | Internet | Prodajalna | Povezave | Naša ponudba in CENIKI | Iskanje | Hitri skok: