DMFA – ZALOŽNIŠTVO


Start | Internet | Prodajalna | Povezave | Naša ponudba in CENIKI | Iskanje | Hitri skok: 

Podatki o društvu

Polni naziv: Društvo matematikov, fizikov in astronomov – založništvo
Krajši naziv: DMFA – založništvo
Naslov: Jadranska ulica 19, p. p. 2964
1001 Ljubljana
Slovenija
Telefon: (01) 4766 633
Telefaks: (01) 4232 460, 2517 281
Davčna številka: 85070343 (davčni zavezanec)
Identifikacijska številka za DDV:   SI85070343
Matična številka: 1205676000
Transakcijski račun: 03100–1000018787
Devizna nakazila: SKB banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana
SWIFT (BIC): SKBASI2X
IBAN: SI56 0310 0100 0018 787
Internet: http://www.dmfa-zaloznistvo.si/
Narocila: narocila@dmfa-zaloznistvo.si
Elektronska pošta: info@dmfa-zaloznistvo.si

Uredništvo

Predsednik društva in glavni urednik vseh publikacij je Peter Legiša. Vodja centra za strokovni tisk je Matjaž Zaveršnik.

Odgovorni uredniki za posamezne knjižne zbirke in revije pa so:

Knjižnica Sigma: Miran Černe, Simon Širca
Matematika–fizika: Miran Černe, Simon Širca
Izbrana poglavja iz matematike in računalništva:   Miran Černe
Zbirka izbranih poglavij iz fizike: Simon Širca
Podiplomski seminar iz matematike: Mirko Dobovišek
Presekova knjižnica: Sandi Klavžar
Učbeniki in priročniki: Barbara Drinovec Drnovšek
Matematični rokopisi: Peter Legiša
Obzornik za matematiko in fiziko: Sašo Strle
Presek: Aleš Mohorič


Strani v omrežju Internet

Predstavitvene strani društva in naših publikacij v omrežju Internet vzdržuje Tadeja Šekoranja. Strani še niso v celoti dokončane, postopno jih dopolnjujemo s predstavitvami posameznih novosti, publikacij in zbirk.

Če opazite na teh straneh kakšno napako ali pomanjkljivost, vas prosimo, da nam to sporočite. Tako jo bomo lahko hitreje odpravili. Za pomoč se vam vnaprej lepo zahvaljujemo. Ravno tako so dobrodošli vaši predlogi in nasveti za izboljšanje vsebine strani.


DMFA–založništvo | Prodajalna | Povezave | Naša ponudba in CENIKI | Iskanje | Hitri skok: