Presekova knjižnica


DMFA–založništvo | Presek | Zbirke nalog s tekmovanj | Cenik

Zadnje novosti v zbirki Presekova knjižnica:
Cenik izdaj v zbirki Presekova knjižnica

03ProsénASTRONOMSKA OPAZOVANJA, Kako v astronomiji s preprostimi napravami opazujemo in merimo 2,80 EUR 3,50 EUR
04StrnadZAČETKI SODOBNE FIZIKE, Od elektrona do jedrske cepitve 2,80 EUR 3,50 EUR
05StrnadRELATIVNOST ZA ZAČETNIKE, Odlomki iz posebne in splošne teorije relativnosti za srednješolce 2,80 EUR 3,50 EUR
06Landau, RumerKAJ JE TEORIJA RELATIVNOSTI, Nobelovec predstavi spremenjene poglede na prostor, čas in maso 2,80 EUR 3,50 EUR
07KrižaničUKROČENA MATEMATIKA, Zapoznelo opozorilo na računske zakone ali fižol namesto množic 2,80 EUR 3,50 EUR
09StrnadZAČETKI KVANTNE FIZIKE, Od kvanta do snovnega valovanja 2,80 EUR 3,50 EUR
10KuščerENAJSTA ŠOLA IZ FIZIKE, Čuda se kažejo ob vsakem koraku 2,80 EUR 3,50 EUR
16ŠporerOH, TA MATEMATIKA 4,40 EUR 5,50 EUR
22Bajc, PisanskiNAJNUJNEJŠE O GRAFIH 2,80 EUR 3,50 EUR
24StrnadJOŽEF STEFAN, Ob stopetdesetletnici rojstva 2,80 EUR 3,50 EUR
26VidavJOSIP PLEMELJ, Ob dvajsetletnici smrti 2,80 EUR 3,50 EUR
27StrnadDO NEWTONOVIH ZAKONOV, Ob tristoletnici Principov 2,80 EUR 3,50 EUR
30Plevnik, Bradač, CvahteNALOGE S TEKMOVANJ IZ FIZIKE V OSNOVNI ŠOLI – 1. del (1982–1988) 4,40 EUR 5,50 EUR
34LangMATKA! Pogovori z učenci 4,40 EUR 5,50 EUR
37PotočnikTEKMUJMO ZA VEGOVA PRIZNANJA – 2. del (1992–1998) 6,40 EUR 8,00 EUR
39Prosén UKVARJANJE S SENCO 8,40 EUR 10,50 EUR
41 Dolinar, Felda, Željko MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU 2005–2008 14,99 EUR 18,74 EUR
42 Akiyama, Ruiz DOGODIVŠČINE V DEŽELI MATEMATIČNIH ČUDES 16,00 EUR 19,99 EUR
43 Fiami EINSTEINOVA ŽIVLJENJA 6,15 EUR 7,68 EUR
44 Fiami GALILEJEVA ŽIVLJENJA 6,15 EUR 7,68 EUR
45 Fiami ŽIVLJENJA MARIE CURIE 6,50 EUR 8,31 EUR
46 Dolinar, Felda, Željko MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU 2009–2011 11,60 EUR 14,50 EUR
47 REŠENE NALOGE S TEKMOVANJ IZ POSLOVNE MATEMATIKE IN STATISTIKE 2003–2012 12,80 EUR 16,00 EUR
48 Rovelli SEDEM KRATKIH LEKCIJ IZ FIZIKE 7,60 EUR 9,50 EUR
49 Dolinar, Felda, Željko MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU 2012–2016 18,40 EUR 23,00 EUR
KPRRanzingerPRESEKOVA ZVEZDNA KARTA 2000,0 (v velikosti 54 × 58 cm) 3,20 EUR 4,00 EUR
KJHlad, Hovorka, Polechová, Weiselová JUŽNO ZVEZDNO NEBO 2000,0 (karta v velikosti 74 × 86 cm) 5,60 EUR 7,00 EUR

Označene so ponatisi in novosti v naši ponudbi. Nižje cene veljajo le za člane DMFA Slovenije, individualne naročnike revije Presek, dijake in študente, za prodajo v Sloveniji. Vse cene vključujejo DDV. Cenik velja do objave novejšega oziroma do prodaje zalog.


DMFA–založništvo | Podatki | Internet | Prodajalna | Povezave | Naša ponudba in CENIKI | Iskanje | Hitri skok: