Bojan Magajna: LINEARNA ALGEBRA, METRIČNI PROSTOR IN FUNKCIJE VEČ SPREMENLJIVK


DMFA–založništvo | Cenik

Linearna algebra, metrični prostor in funkcije več spremenljivk
Zbirka: Matematika – fizika (številka 50)
Leto izida: 2011
Obseg: 252 strani
Izvedba: 17 × 24 cm, mehka vezava
ISBN: 978-961-212-244-7
Cena: 23,80 EUR

KazaloO knjigi

Ta knjiga je namenjena študentom kot drugi tečaj iz matematike, potem ko so že spoznali trirazsežne vektorje in osnove diferencialnega računa v eni realni spremenljivki. Obravnava linearno algebro (do Jordanove kanonične forme, kvadratnih form in končno razsežnih algeber z deljenjem), osnove metričnih prostorov in diferencialni račun za vektorske funkcije več spremenljivk.


DMFA–založništvo | Podatki | Internet | Prodajalna | Povezave | Naša ponudba in CENIKI | Iskanje | Hitri skok: