Janez Strnad: FIZIKA

4. del: Molekule, kristali, jedra, delci


DMFA–založništvo | Cenik | Več o knjigi

Fizika - 4. del
Zbirka: Matematika – fizika (številka 18)
Leto izida: 2018 (3. izdaja)
Obseg: 292 strani
Izvedba: 16,5 × 23,5 cm, mehka vezava
ISBN: 978-961-212-290-4
Cena: 20,00 EUR

KazaloO knjigi

Dobili smo še četrti del visokošolskega učbenika, ki je namenjen osnovnemu dveletnemu tečaju fizike. Obsega opis sestavljenih kvantnih sistemov, kot so našteti v podnaslovu (atom je obdelan že v 3. delu). Fizika jedra in delcev je v primeri s fiziko goste snovi nekoliko poudarjena po obsegu, nadrobnostih in aktualnosti, tako da bi obdelano gradivo marsikje zadoščalo tudi že za študij na višji ravni.

Metodološko težišče knjige je v uporabi osnovnih kvantnomehanskih računskih orodij iz 3. dela. Fenomenološki opis sistemov in pojavov je, kjer je le mogoče, podprt s preprostim kvantnomehanskim modelom ali oceno. Računi, vključno z numeričnimi, so izvedeni in extenso, kar je bralcu v veliko pomoč. Po tem in po izčrposti študijskega gradiva je knjiga dragocen spremni tekst k predavanjem.

[Iz predstavitve knjige v reviji Obzornik za matematiko in fiziko 36]


DMFA–založništvo | Podatki | Internet | Prodajalna | Povezave | Naša ponudba in CENIKI | Iskanje | Hitri skok: 
HTML 4.01 CSS © DMFA–založništvo 2005. Zadnji popravek strani dne 13. maja 2010.