Marko Kandić: REŠENE NALOGE IZ ANALIZE 2, za študente finančne matematike


DMFA–založništvo | Cenik

Rešene naloge iz analize 2
Zbirka: Izbrana poglavja iz matematike in računalništva (številka 53)
Leto izida: 2019
Obseg: 256 strani
Izvedba: 16,5 × 23,5 cm, mehka vezava
ISBN: 978-961-212-296-6
Cena: 20,00 EUR

Kazalo

  1. Predgovor
  2. Oznake
  3. Naloge
  4. Odgovori
  5. Nasveti
  6. Rešitve
  7. Literatura


O knjigi

V knjigi so vaje iz predmeta Analiza 2 za študente 1. letnika študijskega programa Finančna matematika. Ker kljub izdatnemu obsegu vsebine, ur za vajo ni bilo dovolj, se je avtor odločil napisati zbirko nalog. Ker namen matematike ni ponovno odkriti dobrih nalog, se standardne naloge, ki jih je moč najti v klasičnih zbirkah, pojavijo tudi tukaj. Poleg že omenjenih, je avtor zbral in dodal večino nalog, ki so jih pripravili asistenti tega predmeta, ter tiste, ki jih je uporabljal bodisi na vajah bodisi pri preverjanjih znanja na raznih študijskih programih znotraj Univerze v Ljubljani.


DMFA–založništvo | Podatki | Internet | Prodajalna | Povezave | Naša ponudba in CENIKI | Iskanje | Hitri skok: