Jakob Cimprič in Jasna Prezelj: REŠENE NALOGE IZ ANALIZE IV


DMFA–založništvo | Cenik

Rešene naloge iz analize IV
Zbirka: Izbrana poglavja iz matematike in računalništva (številka 51)
Leto izida: 2017
Obseg: 156 strani
Izvedba: 16,5 × 23,5 cm, mehka vezava
ISBN: 978-961-212-286-7
Cena: 15,00 EUR

Kazalo

  1. Parcialne diferencialne enačbe prvega reda
  2. Klasifikacija PDE II. reda v dveh spremenljivkah
  3. Laplacova enačba
  4. Difuzijska enačba
  5. Valovna enačba
  6. Laplacova transformacija
  7. Fourierove vrste
  8. Fourierova transformacija
  9. Rešitve nalog
  10. Literatura


O knjigi

Pričujoča zbirka vsebuje naloge, ki sta jih avtorja sestavljala za vaje in kolokvije iz Analize IV. Nekaj nalog je z vaj in kolokvijev avtorjevih predhodnikov B. Gornika in S. Strleta, nekaj nalog pa sta prispevala profesorja M. Černe in M. Perman.

Zbirka vsebuje naslednja področja: parcialne diferencialne enačbe prvega reda, klasifikacija parcialnih diferencialnih enačb, Laplacova enačba, difuzijska enačba, valovna enačba, Laplacova transformacija. Kot dodatek sta še poglavji o Fourierovih vrstah in Fourierovi transformaciji. Ta snov v celoti pokriva predmet Analiza IV na prvi stopnji matematike in dele predmetov Parcialne diferencialne enačbe (praktična matematika), Matematika 3 in Matematika 4 (fizika, prva stopnja). Vse naloge so opremljene z rešitvami.


DMFA–založništvo | Podatki | Internet | Prodajalna | Povezave | Naša ponudba in CENIKI | Iskanje | Hitri skok: