Jaka Smrekar: REŠENE NALOGE IZ SPLOŠNE TOPOLOGIJE


DMFA–založništvo | Cenik

Rešene naloge iz splošne topologije
Zbirka: Izbrana poglavja iz matematike in računalništva (številka 50)
Leto izida: 2017
Obseg: 122 strani
Izvedba: 16,5 × 23,5 cm, mehka vezava
ISBN: 978-961-212-285-0
Cena: 18,50 EUR

Kazalo

  1. Uvod
  2. Oznake
  3. Prostori in preslikave
  4. Topološke lastnosti
  5. Prostori preslikav
  6. Literatura
  7. Stvarno kazalo


O knjigi

Po bolonjski prenovi univerzitetnih študijskih programov na Oddelku za matematiko Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani sta nekdanji celoletni predmet Topologija nadomestila semestrska predmeta Splošna topologija ter Uvod v geometrijsko topologijo. Oba predmeta se tipično izvajata malo drugače, kot sta se pripadajo"ci polovici izvajali pri predmetu Topologija. Posledično se je spremenil tudi nabor nalog.

S pričujočo zbirko je avtor skušal zadostiti naslednjim kriterijem. Prvič: naloge naj bi po snovi in zahtevnosti ustrezale nalogam, ki jih študenti pri Splošni topologiji lahko pričakujejo na vajah ter na preverjanjih znanja. Drugič: presek nalog v zbirki in nalog, ki se izvajajo na vajah, naj ne bi bil prevelik, zato da študenti z zbirko dopolnjujejo vaje in jih ne nadomestijo. Tretjič: presek nalog v tej zbirki in nalog v zbirki, ki je bila namenjena predmetu Topologija, naj bi bil majhen, da lahko študenti posežejo še po drugi zbirki, če jim nalog zmanjka. In še četrtič: zbirka naj bi bila zastavljena tako, da študent za teorijo lahko uporablja katerikoli učbenik. Zato je v njej predvsem zelo veliko nalog iz nedavnih pisnih preverjanj znanja. Izjema je peščica nalog tradicionalnega značaja, nekaj nalog pa je vključenih tudi kot dopolnilo k teoriji.


DMFA–založništvo | Podatki | Internet | Prodajalna | Povezave | Naša ponudba in CENIKI | Iskanje | Hitri skok: