Žiga Virk: REŠENE NALOGE IZ UVODA V DIFERENCIALNO GEOMETRIJO


DMFA–založništvo | Cenik

Rešene naloge iz uvoda v diferencialno geometrijo
Zbirka: Izbrana poglavja iz matematike in računalništva (številka 52)
Leto izida: 2017
Obseg: 104 strani
Izvedba: 16,5 × 23,5 cm, mehka vezava
ISBN: 978-961-212-287-4
Cena: 12,50 EUR

Kazalo

  1. Oznake
  2. Krivulje
  3. Ploskve
  4. I fundamentalna forma
  5. II fundamentalna forma
  6. Geodetke
  7. Gauss-Bonnetov izrek
  8. Stvarno kazalo


O knjigi

Pričujoča zbirka predstavlja rešene naloge, ki so se izoblikovale skozi leta vaj pri izbirnem predmetu Uvod v diferencialno geometrijo. Zbirka vključuje skoraj vse naloge, ki so bile predstavljene v okviru vaj iz predmeta ter večino nalog iz pripadajočih preverjanj znanj. Tako zbirka kot predmet v osnovi sledita okviru, postavljenem v knjigi Elementary Differential Geometry, katere avtor je Andrew Pressley, čeprav je omenjeni okvir včasih presežen. Med naloge so vstavljene potrebne definicije in trditve, ki so mišljene kot kratek povzetek teorije in kot take ne predstavljajo nadomestila za teoretično podlago. Prav tako so v zbirki podani triki in opombe, ki bralcu pomagajo pri razumevanju pojmov in uvedejo potrebno standardizacijo oznak.

Naloge imajo včasih več možnih rešitev. Praviloma niso podane najkrajše rešitve, ampak tiste, ki so se avtorju zdele pedagoško najbolj ustrezne. Na spletni strani http://www.fmf.uni-lj.si/~virk/UDG.html se nahaja nekaj zvezkov, ki jih lahko bralec odpre s programom Mathematica. Njihov namen je, da bralcu pomagajo pri ravninski in prostorski predstavi določenih nalog.


DMFA–založništvo | Podatki | Internet | Prodajalna | Povezave | Naša ponudba in CENIKI | Iskanje | Hitri skok: