Aleš Toman: REŠENE NALOGE IZ FINANČNE MATEMATIKE 1, Finančni instrumenti


DMFA–založništvo | Cenik

Rešene naloge iz finančne matematike 1
Zbirka: Izbrana poglavja iz matematike in računalništva (številka 49)
Leto izida: 2016
Obseg: 204 strani
Izvedba: 16,5 × 23,5 cm, mehka vezava
ISBN: 978-961-212-268-3
Cena: 18,00 EUR

Kazalo

 1. Predgovor
 2. Predpostavke finančnega trga
 3. Časovna vrednost denarja
 4. Obveznice
 5. Terminski posli
 6. Zamenjave
 7. Opcije
 8. Rešitve nalog
 9. Slovar izrazov
 10. Stvarno kazalo
 11. Literatura


O knjigi

Zbirka rešenih nalog je namenjena študentkam in študentom, ki se pripravljajo na kolokvij ali izpit iz Finančne matematike 1. Pokriva le nekatera poglavja tega predmeta; tu spoznamo izbrane osnovne in izvedene finančne instrumente ter jih analiziramo in vrednotimo ob privzetku, da na finančnem trgu ni možna arbitraža. Ob tem posebno pozornost namenjamo zavarovanju pred tveganji. Nekatere teme so v zbirki obravnavane celo podrobneje kot na predavanjih in vajah iz tega predmeta, npr. valutne, blagovne in delniške zamenjave. Finančna matematika 1 se nadaljuje z obravnavo diskretnega modela finančnega trga. Nalog iz te tematike v zbirki ni.


DMFA–založništvo | Podatki | Internet | Prodajalna | Povezave | Naša ponudba in CENIKI | Iskanje | Hitri skok: