Stephen W. Hawking: ILUSTRIRANA KRATKA ZGODOVINA ČASA

Prenovljena in razširjena izdaja


DMFA–založništvo | Knjige Stephena W. Hawkinga | Naročilnica | Več o knjigi | O avtorju

Ilustrirana Kratka zgodovina časa
Naslov originala:  THE ILLUSTRATED A BRIEF HISTORY OF TIME
Updated and Expanded Edition
Prevedel: Uroš Kalčič
Leto izida: 2003
Obseg: 260 strani
Izvedba: 19,5 × 25,5 cm, trda vezava, barvni tisk
ISBN: 961-212-146-X
Cena: 26,50 EUR

VsebinaO knjigi

Kratki zgodovini časa gre med naravoslovnimi knjigami posebno mesto. Štiri leta in pol je bila na prvem mestu med uspešnicami in je v vseh mogočih jezikih sveta izšla v več kot desetih milijonih izvodov. Knjige niso samo prinašalke novega znanja. Pogosto z užitkom preberemo tudi kaj, kar že vemo. To velja tudi za to knjigo. Če bi šlo za kako manj zahtevno dejavnost, bi brez pomislekov rekli, da je knjiga „kultna“.

Knjiga povezuje kozmologijo s fiziko delcev. Osvežimo vsebino. Naša predstava o vesolju. Iz nekdanjih zelo preprostih predstav so rasle vse bolj zapletene, ne brez zatikanja. Ob tem je Zemlja izgubila središčno lego. Prostor in čas. Pojmovanje prostora in časa se je spreminjalo, ko smo spoznavali zakone narave. Najprej sta bila prostor in čas neodvisna drug od drugega. S posebno teorijo relativnosti pa sta se zlila v – ravni – prostor-čas. Splošna teorija relativnosti je gravitacijo opisala z njegovo ukrivljenostjo. Vesolje, ki se širi. Najprej je vesolje veljalo za nespremenljivo. V tridesetih letih dvajsetega stoletja pa so ugotovili, da se galaksije, to je velike lečaste gruče zvezd, oddaljujejo druga od druge tem hitreje, čim bolj so oddaljene. Načelo nedoločenosti. Snov sestavljajo delci, ki jih je treba opisati drugače kot velika telesa – v kvantni mehaniki. V njej po načelu nedoločenosti ni mogoče hkrati ostro določiti lege in hitrosti delca. Elementarni delci in naravne sile. Delci imajo spin, ki približno ustreza vrtenju velikih teles okoli težiščnih osi. Spin določa vedenje delcev v velikih skupinah. Delci s spinom 1/2 sestavljajo snov, delci s spinom 1 (ali 0 ali 2) pa prenašajo sile med delci snovi. Med delci delujejo električna sila in gravitacija, ki ju poznamo tudi iz sveta velikih teles, ter šibka in močna sila. Črne luknje. Po splošni teoriji relativnosti obstajajo zelo gosta in dovolj majhna telesa, ki jih zaradi gravitacije ne more zapustiti niti svetloba. O njih so razmišljali že veliko pred odkritjem te teorije. Črne luknje niso tako črne. Ob črni luknji lahko nastaneta zaradi gravitacije delec in njegov antidelec. Če eden od njiju pade v črno luknjo, lahko drugi pobegne. Črne luknje sevajo in jim je mogoče prirediti temperaturo. Nastanek in usoda vesolja. Vesolje se je začelo z velikim pokom kot zelo majhno, zelo gosto in z zelo visoko temperaturo. Odtlej se širi, redči in ohlaja. Na začetku so snov sestavljali vsi mogoči delci, ob pojemanju temperature pa so preostali delci, ki sestavljajo atome. Zamisel o nenavadno hitrem širjenju – inflaciji – pojasni nekatere posebnosti vesolja. Smer časa. Čas teče v vseh pogledih samo v eno smer. Črvine in potovanje skozi čas. Splošna teorija relativnosti ne nasprotuje temu, da čas obrnemo in odpotujemo v preteklost. To naj bi omogočale posebne oblike prostor-časa – črvine. Nič pa ne kaže, da bi se to zares dogajalo. Poenotenje fizike. Fizike vznemirja težavno vprašanje, kako naj splošno teorijo relativnosti uskladijo s kvantno mehaniko. Tako teorijo bi potrebovali za opis velikega poka in prvih trenutkov po njem. Sklep. Zanimivo je pregledati domneve o tem, kako se bo razvijalo znanje o vesolju. Sledijo še kratki sestavki o Albertu Einsteinu, Galileu Galileju, Isaacu Newtonu in besednjak.

Kratek povzetek vsebine ne more pričarati množice zanimivih misli v knjigi. Na drugi strani knjiga, ki povezuje razvoj vesolja in svet osnovnih delcev, vsebuje tudi zahtevne misli in ni lahko branje. Pripoveduje pa zelo živo, tako da bralca pritegne. Na nekaterih mestih Hawking omenja tudi svoje delo. Pri tem so na primer zamisel o sevanju črnih lukenj sprejeli v veliko večji meri kot zamisel o imaginarnem času na začetku vesolja. Tudi na nekaterih drugih mestih bralec težko loči med domnevami in ustaljenim znanjem. Knjiga vsebuje več kot 150 lepih barvnih slik, ki so jih izdelali v ta namen, ustvarjati predstave.

Angleški astrofizik Stephen Hawking je napisal precej knjig za širok krog bralcev. Nekateri mu očitajo preveč lahkoten slog. Zagotovo je k uspehu njegovih knjig prispevala tudi težka bolezen gibalnih živcev, ki jo je premagal. Priklenjen je na invalidski voziček in se pogovarja ter predava preko sintetizatorja zvoka, priključenega na računalnik. S knjigami in nastopi na televiziji je storil zelo veliko za popularizacijo astronomije, astrofizike in fizike. Poleg tega je napisal več strokovnih knjig in množico raziskovalnih člankov.

[Iz predstavitve knjige v reviji Presek 31]

DMFA–založništvo | Podatki | Internet | Prodajalna | Povezave | Naša ponudba in CENIKI | Iskanje | Hitri skok: 
HTML 4.01 CSS © DMFA–založništvo 2004. Zadnji popravek strani dne 14. marca 2008.